Rada programowa 2011(2)

dr hab. Andrzej Buszko,
prof. UWM                               

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. Romuald Holly Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
dr Marcin Kautsch

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,

prof. dr hab. Barbara Kożuch – Przewodnicząca
Wicedyrektor Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
dr Roman Andrzej Lewandowski   

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Ameryce

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

dr hab. Iga Rudawska, prof. US Uniwersytet Szczeciński
dr Robert Seliga Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Kierownik Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ryszard Walkowiak

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

dr n. med. Ryszard Wasiński Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
lek. med. Andrzej Zakrzewski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ