Ruszył kolejny etap termomodernizacji Szpitala


18 czerwca w Szpitalu rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.


Prace budowlano-montażowe wykonane w tej fazie realizacji polegały będą na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku głównego, w tym: wykonanie elewacji budynku wraz  z cokołem, obróbkami blacharskimi oraz robotami elektrycznymi.

Wartość robót to prawie 1.300.000 zł. Planowany termin wykonania - 21.09.2009 r.

Przeprowadzenie inwestycji jest możliwe dzięki środkom otrzymanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych, z czego 85 % to właśnie środki pomocy bezzwrotnej od darczyńców. Pozostałą część stanowi zaś dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Eog