Poradnia Logopedyczna dla Dzieci  mieści się  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16

 

W poradni przyjmują:

 

Mirosława Wichrowska - specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu
-
rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  502 141 404


Sylwia Królikiewicz  - specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

- rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  89 519 48 02

 


Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

 

Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.