Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy poradni pod numerem telefonu  089 519 48 02

 

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

mieści się  w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

(30km od Olsztyna)

 

czynna, w ramach umowy z NFZ, w dniach:

     PONIEDZIAŁEK     

14.30 - 20.00

lek. med. Dariusz Cetnarowicz

 

        CZWARTEK      

12:30 - 13:30

(1 raz w miesiącu)

lek. med. Dariusz Cetnarowicz 

 

PIĄTEK

(1 raz w miesiącu)

9:30 - 11.30

dr hab. med. Bogusław Baczkowski

Leczenie schorzeń narządu ruchu, m. in. ręki, barku, kolana.

 

 W poradni przyjmują specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

Istnieje możliwość wizyty bez skierowania, za pełną odpłatnością-  termin do uzgodnienia z rejestracją.

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielegniarką poradni.

 

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

 

 

KIEROWNIK PORADNI: 

lek. med. Irena Krzynówek – Z-ca Dyrektora ds. medycznych