Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy poradni pod numerem telefonu  089 519 48 02

 

 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

mieści się  w  Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

(30km od Olsztyna)

 

czynna, w ramach umowy z NFZ, w dniach:

     PONIEDZIAŁEK     

14:30 - 20:00

lek. med. Dariusz Cetnarowicz

 

ŚRODA

16:00 - 20:00 

lek. med. Szymon Pogodowski 

 

      CZWARTEK      

12:30 - 13:30 

lek. med. Dariusz Cetnarowicz 

 

PIĄTEK

7:45 - 11:45

15:00 - 18:00

dr hab. med. Bogusław Baczkowski

lek. med. Marek Gojło

lek. med. Kamil Cyganiuk

 

Leczenie schorzeń narządu ruchu, m. in. ręki, barku, kolana.

 

 W poradni przyjmują specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

lub lekarz specjalista.

 

 Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 

Istnieje możliwość wizyty bez skierowania, za pełną odpłatnością-  termin do uzgodnienia z rejestracją.

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielegniarką poradni.

 

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

 

 

KIEROWNIK PORADNI: 

lek. med. Irena Krzynówek – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa