Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu  089 519 48 77

w godzinach od 7:00 do 14:00  (od poniedziałku do piątku) 

 

 

 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci mieści się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28   pok. 16 (PARTER).

 

W poradni przyjmują:

lek. med. Agnieszka  Adamiak - Morska

lek. med. Anna  Kondratowicz- Częczek

lek. med. Ewa  Man - Kozłowska

lek. med. Dorota  Michałowska

 


 

 

 

Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

 Od 01.01.2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.