Oddział Alergologiczno-Rehabilitacyjny

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 64

Z-ca Kierownika Oddziału: 89 519 48 62

Pielęgniarka Oddziałowa: 89 519 48 60

Z-ca pielęgniarki Oddziałowej: 89 519 48 05

Dyżurka pielęgniarek: 89 519 48 25

Informacja: 89 519 48 05

Kadra:

 Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego dr nauk med. Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i  pediatrii

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Marek Mikołajczyk

specjalista alergologii i pediatrii oraz medycyny transportu

 Zastępca kierownika  Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego dr nauk med. Krystyna Janukowicz specjalista alergologii i  pediatrii

Z-ca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Krystyna Janukowicz

 specjalista alergologii i pediatrii

 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa Lekarz medycyny Irena Krzynówek  specjalista alergologii i  pediatrii

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

lek. med. Irena Krzynówek 

specjalista alergologii i pediatrii

 Starszy asystent Lekarz medycyny Anna Węgrzyn specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent

lek. med. Anna Węgrzyn

specjalista pediatrii

 

Starszy asystent 

lek. med. Ewa Kapłun

specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej

 Starszy asystent Lekarz medycyny Mariola Niedźwiecka specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

Starszy asystent 

lek. med. Mariola Niedźwiecka

specjalista alergologii i pediatrii

 

 

Asystent

lek. med. Urszula Dobruń-Brejniak

specjalista pediatrii

 Asystent  Lekarz medycyny Joanna Sikorska specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Asystent 

lek. med. Joanna Sikorska

specjalista rehabilitacji medycznej

 Pielęgniarka Oddziałowa magister pielęgniarstwa Ilona Bigus - Nowakowska

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Ilona Bigus - Nowakowska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Brygida Iwańska 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Brygida Iwańska 


Opis Oddziału:

Leczenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym - zamkniętym

Oddział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie rehabilitacji i leczenia:

 • chorób alergicznych:
  • astma oskrzelowa,
  • pyłkowica,
  • alergie skóry i przewodu pokarmowego,
 • schorzeń narządów ruchu:
  • wrodzone i nabyte deformacje klatki piersiowej,
  • skoliozy,
  • ciężkie wady postawy i inne wady lub deformacje narządu ruchu,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • stany po urazach i zabiegach operacyjnych,
 • schorzeń układu oddechowego:
  • stany po zapaleniach oskrzeli,
  • płuc i opłucnej,
  • rozstrzenie oskrzeli,
  • zapalenie zatok przynosowych, uszu,
  • przerost migdałków podniebiennych,
  • przewlekłe i nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • schorzeń reumatycznych:
  • gorączka reumatyczna oraz tak zwana alergizacja paciorkowcowa,
  • młodzieńcze idiopatyczne i reumatoidalne zapalenie stawów,
  • osteoporoza,
  • zapalenie skórno - mięśniowe,
  • układowe zapalenie naczyń,
  • toczeń układowy,
  • sklerodermią i innymi schorzenia reumatycznymi.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną może wystawić lekarz:

 • poradni gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej. chirurgii klatki piersiowej
 • oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii oraz pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego).

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez lekarza:

 • oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

Proces leczenia dzieci w Oddziale obejmuje możliwie wszystkie aspekty:

 1. leczenie farmakologiczne - w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb stosujemy leczenie objawowe, przeciwzapalne oraz bronchodilatacyjne w oparciu o codzienne pomiary PEF i badanie spirometryczne
 2. leczenie rehabilitacyjne - różnego rodzaju zabiegi oraz ćwiczenia wspomagające leczenie farmakologiczne oraz podnoszące sprawność  pacjenta, prowadzone w Dziale Fizjoterapii i w Oddziale
 3. leczenie klimatyczne - wszystkie dzieci korzystają codziennie ze spacerów i zajęć na świeżym powietrzu, doskonałe położenie szpitala w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego właściwości lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko stuletnia tradycja.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od dostępnego pokoju- do ustalenia na oddziale (pokój wybierny jest przez personel szpitala)

Rodzaj pokoju

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. 

śniadanie

7,00 zł

obiad

14,00 zł

kolacja

7,00 zł

W oddziale nie ma możliwości przygotowywania ciepłych posiłków przez opiekunów.

 Płatność gotówką i kartą

Niepowtarzalne walory klimatyczne otaczających szpital kompleksów leśnych zostały potwierdzone 5-letnimi dokładnymi badaniami przeprowadzonymi przez Panią - dr Krystynę Janukowicz.


Praca doktorska pt. "Wpływ leśnego mikroklimatu Ameryki k. Olsztynka na stan zdrowia dzieci ze schorzeniami alergicznymi nawracającymi i infekcjami układu oddechowego" wykazała wybitnie dodatni wpływ mikroklimatu Ameryki na stan dróg oddechowych dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi oraz różnymi formami alergii.

Galeria Oddziału: