RDZZ

 


Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w formie pobytu dziennego
 

fizjoterapeuta ćwiczy na materacu z małym dzieckiem, który bawi się zabawką

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w wieku od 0 do 7 lat.

Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Jak najwcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń i zaburzeń, odpowiednie leczenie i monitorowanie, wczesne podjęcie rehabilitacji, terapii, wczesne psychopedagogiczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz z  zaburzeniami wieku rozwojowego może w istotny sposób wpłynąć na jakość ich życia i niezależne funkcjonowanie jako osoby dorosłej.


Na czym polega rehabilitacja dzieci?

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji. Liczba, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc rozwój dziecka, dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta oraz możliwości rodziny.

Podczas pobytu w Szpitalu pacjent objęty jest opieką specjalistów z dziedziny rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, pediatrii, neurologii i chirurgii a także psychologa, logopedy.Stosowane formy terapii:

W zależności od potrzeb pacjenta, stanu jego zdrowia stosujemy różnorodne formy terapii:fizjoterapeuta ćwiczy z małym dzieckiem, które bawi się zabawką

 • KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – obejmuje ćwiczenia w formie zajęć indywidualnych, prowadzimy usprawnianie i rehabilitację metodami Volty, NDT, Mc Kenzie, Weroniki Scherborn, PNF, Kinesiotapingu.
 • MASAŻ LECZNICZY – wykonywany wg różnych metod.
 • FIZYKOTERAPIA – dysponujemy urządzeniami do pełnej elektroterapii, laseroterapii, światłoterapii, krioterapii oraz magnoterapii.
 • HYDROTERAPIA – posiadamy urządzenia do masażu wirowego, perełkowego i podwodnego kończyn i całego ciała oraz przeszklony basen rehabilitacyjny o zmiennym poziomie wody, służący do nauki chodu i ćwiczeń.


Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?


Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Są to przede wszystkim dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci cierpiące z powodu następujących zaburzeń:

 • zaburzenia rozkładu napięcia mięśniowego,
 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwościpsychomotorycznej),
 • zespół aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • wrodzone wady rozwojowe wielu układów.


Kto może skierować dziecko na rehabilitację?fizjoterapeuta ćwiczy z małym dzieckiem na materacu

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Dziale Pobytu Dziennego wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ.

 

 

Pobyt dziecka w Szpitalu finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia