SpineCor

 

Leczenie skoliozy idiopatycznej
przy użyciu dynamicznego gorsetu korekcyjnego SpineCor

 

Skolioza idiopatyczna jest trójpłaszczyznową deformacją kręgosłupa. Wiąże się z zaburzeniami postawy, dysharmonią wzrostu, dysfunkcją nerwowo – mięśniowo- szkieletową.

Gorset SpineCor jest pierwszym i jedynym dynamicznym gorsetem, który umożliwia progresywną korekcję skoliozy idiopatycznej od poziomu 20° kąta Cobb'a wzwyż.

tańcząca ballerina


► Korzyści dla pacjenta

  • nie powoduje usztywnienia sylwetki, pozwala pacjentowi na  normalną aktywność, uprawianie sportu, itp.,
  • jest niewidoczny podczas noszenia,
  • nie przegrzewa i nie podrażnia ciała,
  • nie powoduje efektów ubocznych,
  • jest skuteczny – badania przeprowadzone na grupie 400 osób w ciągu 10 lat potwierdzają efektywność leczenia u 89% badanych,
  • możliwość refundacji kosztów leczenia ze środków NFZ i PFRON.

► Leczenie

Gorset dynamiczny SpineCor jest noszony przez 20 godzin na dobę, musi być noszony podczas snu,4-godzinna przerwa dzielona jest na dwie lub więcej części podczas najmniej aktywnych części dnia.

Długość czasu leczenia zależy od stopnia skrzywienia i jego postępu, ale zawsze jest to minimum 18 miesięcy, a wizyty kontrolne powinny odbywać się przeciętnie co 1- 3-6 m-cy. Trwa do momentu rozwinięcia u pacjenta nerwowo – mięśniowej integracji ruchu korekcyjnego.


W celu optymalizacji efektów dynamicznego działania gorsetu, zaleca się uprawianie sportów w gorsecie (z wyłączeniem pływania). Wskazane jest również zastosowanie specjalnego programu rehabilitacji.


► Kwalifikacja do gorsetu

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce  prowadzi leczenie skoliozy idiopatycznej przy użyciu dynamicznych gorsetów korekcyjnych SpineCor. Program jednodniowego pobytu pacjenta zakwalifikowanego do leczenia gorsetem SpineCor, obejmuje:

1.  Ocenę kliniczną: dla określenia tempa wzrostu i wszelkich zaburzeń postawy.

2. Ocenę radiologiczną: zdjęcia Rtg kręgosłupa pozwala na ocenę typu skrzywienia i możliwości jego progresji. Konieczne może być wykonanie nowych zdjęć, zależnie od aktualności już posiadanych.

3. Ocenę dezorganizacji postawy: wzrokowa ocena kręgosłupa oraz proste pomiary z użyciem linii pionu, kątomierza, linijki oraz skoliometru.

4. Ocenę programem SpineCor Assistant (SAS): Komputer zapisuje dane ze wszystkich badań i pomaga w dokonaniu indywidualnej klasyfikacji skrzywienia, koniecznej dla optymalnego dopasowania gorsetu. SAS określa także sposób założenia gorsetu.

5. Ponowną ocenę radiologiczną:  wykonanie kontrolnego zdjęcia z założonym gorsecie.


Skierowanie na konsultację w ramach Pobytu Dziennego – kwalifikacja gorsetu
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
wystawiają lekarze Poradni Rehabilitacyjnych

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu  089 519 48 27 - lek. med. Anna Dembińska oraz na stronie internetowej www.maxmed.com.pl.

 

 

Firma MAXMED jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce firmy The SpineCorporation Ltd - wyłącznego światowego producenta dynamicznego gorsetu korekcyjnego do leczenia skolioz idiopatycznych SpineCor.

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Spinecorporation Ltd