Oddział Alergologiczno-Rehabilitacyjny

Drukuj

 

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 89 519 48 64

Z-ca Kierownika Oddziału: 89 519 48 62

Pielęgniarka Oddziałowa: 89 519 48 60

Z-ca pielęgnairki Oddziałowej: 89 519 48 05

Dyżurka pielęgniarska I: 89 519 48 15

Dyżurka pielęgniarska II: 89 519 48 60

Dyżurka pielęgniarska III: 89 519 48 25

Gabinet Badań I: 89 519 48 62

Gabinet Badań II: 89 519 48 20

Gabinet Badań III: 89 519 48 08

Gabinet Badań IV: 89 650 12 37

Kadra:

 Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego dr nauk med. Marek Mikołajczyk specjalista alergologii i  pediatrii

 

Kierownik Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Marek Mikołajczyk

specjalista alergologii i  pediatrii

 

 Zastępca kierownika  Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego dr nauk med. Krystyna Janukowicz specjalista alergologii i  pediatrii

Z-ca kierownika Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

dr n. med. Krystyna Janukowicz

specjalista alergologii i  pediatrii

 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa Lekarz medycyny Irena Krzynówek  specjalista alergologii i  pediatrii

 

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Lek. med. Irena Krzynówek 

specjalista alergologii i  pediatrii

 

 Starszy asystent Lekarz medycyny Anna Węgrzyn specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent  

Lek. med. Anna Węgrzyn

specjalista w dziedzinie pediatrii II st. 

 

 

Starszy asystent 

Lek. med. Ewa Kapłun

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 Starszy asystent Lekarz medycyny Mariola Niedźwiecka specjalista w dziedzinie pediatrii drugiego stopnia

 

Starszy asystent 

Lek. med. Mariola Niedźwiecka

specjalista w dziedzinie pediatrii II st

 Asystent  Lekarz medycyny Joanna Sikorska specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 

Asystent 

Lek. med. Joanna Sikorska

specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 

 Pielęgniarka Oddziałowa magister pielęgniarstwa Ilona Bigus - Nowakowska

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Ilona Bigus - Nowakowska

 

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Brygida Iwańska 

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Brygida Iwańska 


 

 

Opis Oddziału:

Leczenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, zakwalifikowane do leczenia w systemie szpitalnym - zamkniętym

Oddział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie rehabilitacji i leczenia:

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną może wystawić lekarz:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez lekarza:

Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

 

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

Proces leczenia dzieci w Oddziale obejmuje możliwie wszystkie aspekty:

 1. leczenie farmakologiczne - w zależności od stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb stosujemy leczenie objawowe, przeciwzapalne oraz bronchodilatacyjne w oparciu o codzienne pomiary PEF i badanie spirometryczne
 2. leczenie rehabilitacyjne - różnego rodzaju zabiegi oraz ćwiczenia wspomagające leczenie farmakologiczne oraz podnoszące sprawność  pacjenta, prowadzone w Dziale Fizjoterapii i w Oddziale
 3. leczenie klimatyczne - wszystkie dzieci korzystają codziennie ze spacerów i zajęć na świeżym powietrzu, doskonałe położenie szpitala w kompleksie leśnym o unikalnym mikroklimacie, którego właściwości lecznicze potwierdzają badania naukowe i blisko stuletnia tradycja.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA  ALERGOLOGICZNEGO.

PACJENT JEST PRZYJĘTY DO SZPITALA NA HOSPITALIZACJĘ 4-DNIOWĄ PO UPRZEDNIM WYKLUCZENIU ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS COV-2 (SZYBKI TEST KASETKOWY W DNIU PRZYJAZDU).

 DIAGNOSTYKA 1-DNIOWA PRZYJĘCIE PO DOKŁADNYM ZEBRANIU WYWIADU WYKLUCZAJĄCYM ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS COV-2.

CZAS ODSTAWIENIA LEKÓW* PRZED WYKONANIE PTS

 

LEK

 CZAS ODSTAWIENIA PRZED TESTAMI WPŁYWA NA WYNIK TESTÓW

Leki p/histaminowe pierwszej i drugiej generacji

7-10 dni ⇓⇓⇓
Ketotifen >5dni ⇓⇓⇓
Kortykosteroidy miejscowe (w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Inhibitory w kalcyneuryny(w miejscu wykonania testów) 7 dni lub dłużej
Omalizumab 28 dni lub dłużej ⇓⇓
Trójpierścieniowe leki p/depresyjne
(po konsultacji z Lekarzem prowadzącym)
>10 dni ⇓⇓
Preparaty wapna 3dn

* w razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTA

Pod redakcją:    prof. J. Kruszewskiego

prof. M. Kowalskiego

prof. M. Kulus

 

Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć Rodzic/Opiekun. 

 

Pobyt nocny Rodzica/Opiekuna jest płatny w zależności od wybranej opcji - do ustalenia na oddziale

 

Rodzaj pokoju

 

Refundacja z NFZ

Dopłata za podwyższony standard

Sala wieloosobowa

Pobyt opiekuna w sali wieloosobowej

15 zł

0 zł

Pokój z umywalką 2 opiekunów i 2 pacjentów 30 zł 0 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 1 pacjent

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

1 opiekun i 2 pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów i 2 pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z łazienką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

25 zł

Pokój z łazienką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

Po 5 zł za osobę

Pokój z umywalką

1 opiekun bez pacjentów

15 zł

15 zł

Pokój z umywalką

2 opiekunów bez pacjentów

30 zł

0 zł

 

Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.  

 

Zgłoszenia chęci korzystania z posiłków rodzic/opiekun dokonuje w dniu przyjazdu do szpitala w oddziale. 

 

śniadanie

6,00 zł

obiad

12,00 zł

kolacja

6,00 zł

 

W oddziale nie ma możliwości przygotowywania ciepłych posiłków przez opiekunów.

 Płatność gotówką i kartą

 

Niepowtarzalne walory klimatyczne otaczających szpital kompleksów leśnych zostały potwierdzone 5-letnimi dokładnymi badaniami przeprowadzonymi przez Panią - dr Krystynę Janukowicz.


Praca doktorska pt. "Wpływ leśnego mikroklimatu Ameryki k. Olsztynka na stan zdrowia dzieci ze schorzeniami alergicznymi nawracającymi i infekcjami układu oddechowego" wykazała wybitnie dodatni wpływ mikroklimatu Ameryki na stan dróg oddechowych dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi oraz różnymi formami alergii.

 

 

Galeria Oddziału: