„Jak skutecznie i bezpłatnie leczyć dzieci w Polsce”

 

 dyrektor wita gości

 6 marca 2015 w naszym Szpitalu odbyła się się konferencja pt. "Jak skutecznie i bezpłatnie leczyć dzieci w Polsce"., w której wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zrzeszających chore i niepełnosprawne dzieci i ich opiekunów, przedstawiciele domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej, gminnych i miejskich ośrodkó pomocy społecznej.

Udział w konferencji był bezpłatny i nie wymagał wykształcenia medycznego.

 Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchaniaciekawych referatów:

1. Skuteczna rehabilitacja dzieci i młodzieży
lek. med. Ewa Man – Kozłowska, Z-ca Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

                               

 2. Współczesne metody diagnozowania i leczenia alergii
dr n. med. Marek Mikołajczyk , Lekarz Oddziału Alergologiczno – Rehabilitacyjnego, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

                              

 3. Zasady dostępu do bezpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji   i alergologii
Anna Radomska – Wilczewska, Kierownik Działu Analiz Medycznych i Zarządzania Informacją, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

                               

4. Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz
Krzysztof Pycko, Marcin Wiktorowicz, Fizjoterapeuci, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

 

5. Kinesiologytaping jako metoda wspomagająca usprawnianie dzieci

Tomasz Kiender, Krzysztof Pycko, Fizjoterapeuci, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

                          

6. Możliwości współpracy oraz otrzymania wsparcia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
                                Arkadiusz Paturej, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

                               

Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia Szpitala. z czego bardzo chętnie skorzystali.


FITS   uczestnicy