Drukuj 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU „ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SŁUŻBIE ZDROWIA”
 
 
                  W dniu 30 września  2010r. zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy za pośrednictwem Funduszu Małych Grangtów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności  posługiwania się systemami zarządzania jakością w ochronie zdrowia wśród pracowników naszego szpitala oraz  pracowników sanatorium z Obwodu Kaliningradzkiego.
eog_szkolenia

Ostatnie spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 24 - 28. 09.2010r. w Swietłogorsku, ze strony polskiej uczestniczyło 16 osób. Wszyscy uczestnicy poddani byli egzaminowi sprawdzającemu poziom nabytej wiedzy, którego dobry wynik był warunkiem otrzymania certyfikatu świadczącego o możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika d.s. jakości i audytora wewnętrznego.