Kolejna milionowa inwestycja w Szpitalu w Ameryce

 
 
 
Kolejna milionowa inwestycja w Szpitalu w Ameryce
 
Od kilku dni w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce trwają intensywne prace budowlane. Placówka  przystąpiła do realizacji kolejnej inwestycji współfinansowanej ze środków pomocy bezzwrotnej. Darczyńcami są trzy kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Tym razem inwestycja będzie dotyczyła modernizacji infrastruktury szpitala w zakresie ochrony środowiska w ramach priorytetu: ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska.
 
eog

W grudniu ub. roku Szpital podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”.  Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych, z czego 85% to dotacja EOG, pozostała część to dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Inwestycja  będzie realizowana w ciągu dwóch lat, przewidywany termin zakończenia to wrzesień 2009 r. Przewiduje ona wykonanie następujących prac:

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie ścian budynków,
  • modernizacja instalacji elektrycznej,
  • podwyższenie sprawności instalacji c.o. poprzez hermetyzację, czyszczenie, automatykę, modernizację kotłów i węzła cieplnego,
  • modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż central wentylacyjnych,instalacja pompy ciepła,
  • instalacja komputerowej automatyki sterującej.

Szpital w Ameryce położony jest w strefie krajobrazu chronionego, na obrzeżach wielkiego kompleksu leśnego nieopodal jeziora Pasłęk. Niepowtarzalne walory lecznicze okolicznych lasów, potwierdzone badaniami naukowymi, odkryto już w ubiegłym wieku. Aby je zachować musimy zintensyfikować nasze działania, przede wszystkim w zakresie oszczędności zasobów energii, a co za tym idzie zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń – mówi dyrektor szpitala Roman Lewandowski. - Głównym celem naszej inwestycji jest zmniejszenie energochłonności obiektów Szpitala, a tym samym obniżenie kosztów jego utrzymania.

Obecnie Szpital w Ameryce najwięcej energii zużywa na ogrzewanie budynków, ciepłą wodę użytkową i wentylację mechaniczną. Wprowadzone rozwiązania funkcjonalne pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 74%, emisja zanieczyszczeń  do atmosfery zmniejszy się o 80%. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę jakości powietrza w regionie, co odczują nie tylko leczone w  placówce dzieci (cierpiące zwłaszcza  na schorzenia dróg oddechowych oraz różnego rodzaju alergie), ale również mieszkańcy oraz osoby wypoczywające w okolicy.

Termomodernizacja to kolejny etap w procesie rozbudowy i unowocześnienia Szpitala w Ameryce pod kątem ochrony środowiska i zmniejszenia kosztów jego utrzymania. W ostatnich kilku latach przeprowadzono tu wiele inwestycji, których celem była ochrona środowiska naturalnego. Były to m.in.:

  • budowa  gazociągu z dwoma stacjami redukcyjnymi
  • likwidacja kotłów parowo-wodnych opalanych węglem, w ich miejsce wybudowano dwa kotły na gaz ziemny,
  • budowa nowoczesnej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym odprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej w miejsce przestarzałej i niesprawnej oczyszczalni ścieków,
  • budowa instalacji solarnej.