Dyskusje nad astmą i alergią …


W dniu 9 kwietnia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. Wybrane zagadnienia z pediatrii. Konferencja odbyła się pod auspicjami Polskiego  Towarzystwa Pediatrycznego.

Jak co roku, wśród tematów poruszanych podczas spotkania znalazły się: zagadnienie astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa - najczęstszych chorób alergicznych u dzieci. Poruszono także temat żywienia najmłodszych w alergii pokarmowej oraz  skoliozy u dzieci.

Uczestnicy  spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładów znakomitych specjalistów:  

dyr._otwiera_konferencje2

 

prof._Maciej_Kaczmarski

 

Audytorium


  • prof. dr hab .n. med. Ryszarda Kurzawy z Kliniki Alergologii i Pneumonologii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce – Zdroju, temat wykładu: Od niemowlaka do nastolatka – kiedy zaczyna się astma, jak ją diagnozować i leczyć?

  • prof. dr  hab. n. med. Rafała Pawliczaka z Zakładu Immunopatologii, Katedry Alergologii, Immunologiii Dermatologii Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, temat wykładu: Czy każdy przewlekły nieżyt nosa jest alergiczny?

  • prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, temat wykładu: Nowe spojrzenie na żywienie dzieci i niemowląt w alergii pokarmowej.

  • dr n. med. Mamerta Milewskiego z Kliniki Alergologii i Immunologii, II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie, temat wykładu: Czy i kiedy możemy mówić o jednej chorobie dróg oddechowych.

  • lek. med. Anny Dembińskiej, lek. med. Grażyny Kida - Purpurowicz z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, temat wykładu: Skolioza - diagnostyka i leczenie.
Było to już szóste spotkanie o tematyce alergologicznej w Szpitalu w Ameryce. Jak co roku, również  i tym razem spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100  specjalistów - lekarzy alergologów, dermatologów, pulmonologów, laryngologów, pediatrów oraz lekarzy rodzinnych z regionu. Udział w konferencji uprawnia do uzyskania 4 punktów edukacyjnych.


                                              Statystyki dowodzą …
  • Szacuje się, że w Polsce na alergię cierpi około 9,5 miliona osób. Oznacza to, że problem ten dotyka już co czwartego mieszkańca naszego kraju. Coraz częstsze występowanie astmy i alergii to nieodłączna konsekwencja coraz wyższego stopnia rozwoju technologicznego. Zdaniem naukowców problem będzie się więc nasilał, a astma i alergie urastają do poziomu  choroby cywilizacyjnej.

  • Na alergiczny nieżyt nosa cierpi prawie co dziesiąty Polak, problem dotyczy ok. 780 tysięcy dzieci.

  • Ponad 2 miliony Polaków (w tym 700 tysięcy dzieci) choruje na astmę oskrzelową.

  • Liczba  chorych na choroby alergiczne podwaja się co 10-15 lat.