Nowoczesny sprzęt informatyczny
dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
 
 
unia
 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce 30 listopada 2010r rozpoczął realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt nosi nazwę „Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce”. Całkowita wartość projektu wynosi 882 247,98 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 749 910,77 zł. Zakończenie prac przewiduje się w II kwartale 2012r. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz wobec konieczności poprawy jakości świadczonych usług i wzrostu efektywności podejmowanych działań rozpoczęto realizację zamierzonego celu. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce zwraca szczególną uwagę na potrzebę stosowania w infrastrukturze ochrony zdrowia nowoczesnych aplikacji usprawniających pracę personelu medycznego i pracowników administracyjnych, integracji systemów informatycznych, jak również możliwość zapewnienia pacjentom i mieszkańcom otwartego i szerokiego dostępu do informacji medycznej, wprowadzenia nowoczesnych usług cyfrowych, które obecnie stają się optymalnym wariantem funkcjonowania każdej nowoczesnej placówki.
 
 
 
Konkretnym rezultatem projektu będzie modernizacja oprogramowania obsługującego część medyczną szpitala: w tym między innymi umożliwienie importu danych na platformę Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ); wprowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjenta  z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, umożliwiającego uproszczenie oraz radykalne obniżenie kosztów archiwizacji; modernizacji i unowocześnienia aktualnej serwerowi oraz zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego.

W efekcie  poza zapewnieniem dostępu do najnowocześniejszych technik ICT dla pracowników i wkładem w budowę społeczeństwa informacyjnego, możliwa będzie poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez placówkę.

Efektem długofalowym realizacji projektu będzie intensyfikacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych oraz systematyczne powiększenie wartościowych i potrzebnych treści w Internecie, którymi są zainteresowani mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i kraju.