Deklaracja dostępności 

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ameryka.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ameryka.com.pl
Data publikacji strony internetowej: 17-06-2000
Data ostatniej dużej aktualizacji: 29-10-2021


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Strona niezgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
2. Brak wypełnienia wszystkich opisów "alt" obrazków na stronie
3. W systemie mogą wstępować filmy bez transkrypcji tekstowej
4. Slidery nie posiadają opcji zatrzymania po najechaniu
5. Nie każda podstrona posiada odpowiedni nagłówek
6. Nie wszystkie elementy są dostosowane do obsługi dla urządzeń mobilnych.


Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Audyt własny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator dostępności - Krystyna Klucewicz
Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu (89) 519 48 11


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoba niesłysząca ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Szpitala w Ameryce z prośbą o udział tłumacza języka migowego podczas świadczeń zdrowotnych.

Dostępność architektoniczna do budynków świadczących usługi medyczne na terenie WSRdD w Ameryce
1.Budynek główny.
Budynek główny składa się z 5 kondygnacji, wejście główne jest od strony południowej wyposażone w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu oraz pochylni dla osób poruszających się na wózkach, tą komunikacją dostajemy się na poziom wyższego parteru. Na poziomie wyższego parteru znajdują dwie windy, które umożliwiają komunikację w budynku głównym jak i na niski parter. Na niski parter można komunikować się także za pomocą platformy dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na poszczególne kondygnacje czterema klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcze, klatki chodowe spełniają wymagania ochrony p.poż. Korytarze na każdej kondygnacji wolne są od barier architektonicznych, częściowo wyposażone w pochwyty, poręcze. Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają światło przejścia nie mniejsze niż 0,90 m. Na każdej kondygnacji jest co najmniej jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Główny wyposażony jest w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie Oddziałów. Dodatkowo przy wejściu głównym znajduję się obsługiwany całodobowo punkt informacyjny.
Przed budynkiem głównym znajdują się 4 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

2. Stołówka szpitalna.
Do stołówki szpitalnej, która znajduje się w budynku głównym, można wejść z dwóch stron z budynku głównego z poziomu dwóch wind oraz główną klatką schodową, a także z poziomu skrzydła północnego klatką schodowa i windą.

3. Skrzydło północne:
Administracja - Poradnia Ortopedyczna - Blok operacyjny – Szkoła
Do Poradni Ortopedycznej, Chirurgia Jednego Dnia, Administracji, Szkoły prowadzą dwie klatki schodowe oraz widna.
Przed wejściem do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

4. Oddział Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami – Dział Fizjoterapii dla Dzieci - Budynek 26 - 26a.
Wejście bezpośrednio z poziomu terenu przez drzwi bez progowe automatycznie, otwierane za pomocą czujnika ruchu. Na poziomie parteru znajdują się sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z poziomu parteru można wyjść na zewnątrz dwoma wyjściami ewakuacyjnymi.
Budynek składa się z jednego piętra, komunikacja na piętro odbywa się za pomocą windy oraz klatki schodowej wyposażonej w poręcze. Pierwsza kondygnacja - korytarz wolny jest od barier architektonicznych, wyposażony w pochwyty. Poprzez poziomy łącznik istnieje możliwość przejścia do budynku 26a, gdzie znajdują się następne pokoje dla matek z dziećmi. Budynek posiada trzy wyjścia.Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

5. Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

6. Infrastruktura zewnętrzna wyposażona jest w ciągi pieszo jezdne z barierkami dla osób z niepełnosprawnością.