Informacje dla pacjentaSkierowanie do szpitala  oraz czas trwania rehabilitacji  

 


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja/ fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.
 
 
Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym kierują:
 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ  (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych)
 • lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej
 
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Czas trwania rehabilitacji wynosi 120 dni w roku kalendarzowym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ.

 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych to świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności po:
 1. urazach,
 2. zabiegach operacyjnych,
 3. zaostrzeniach chorób przewlekłych - którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

  Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez lekarza:   
 • oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
 
 
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych to świadczenia przeznaczone dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.  
 Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wystawiane jest przez lekarza:

poradni neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii,  urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej, chirurgii dziecięcej

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej,chorób zakaźnyxh, pediatrii

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej dziecięcej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta,  wynosi do 12 lub 16 tygodni w roku kalendarzowym.

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych to świadczenie udzielane pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 3 tygodni.
 
 
Do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej skierowanie wystawia lekarz:
 
 • poradni gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej. chirurgii klatki piersiowej
 • oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii oraz pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego).

 

Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).

 

UWAGA:
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.