PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA  ALERGOLOGICZNEGO.

 • Na wizytę dziecko przyjeżdża z Rodzicami lub opiekunem prawnym .

 • Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę. Przewidywany czas pobytu na oddziale do godz. 14.30. ( w przypadku pobytu jednodniowego).

 • Na pobyt jednodniowy dziecko przyjeżdża na czczo (powinno pić wodę, niesłodzone napoje), z pobranym moczem i kałem do badania (dwa oddzielne pojemniki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka).

 • W dniu przyjazdu nie podawać leków stosowanych w chorobie lokomocyjnej.

 • W przeddzień i w dniu przyjazdu nie stosować emolientów, innych kremów, maści.

 • Dziecko nie może być w trakcie przyjmowania antybiotyków, leków przeciwgorączkowych, przeciwgrypowych.

 • Prosimy przywieźć posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań, książeczkę zdrowia dziecka) oraz stosowane wcześniej leki.

 • W czasie hospitalizacji będą wykonywane punktowe testy skórne (PTS), dlatego zaleca się odstawienie leków wpływających na wynik PTS- punkt 10b -tabelka.

 • Nie określono dolnej granicy wieku wykonywania testów skórnych u dzieci. PTS można wykonać w uzasadnionych przypadkach nawet przed ukończeniem 3 roku życia, przy uzyskaniu dobrej współpracy ze strony dziecka/rodzica. 

 • Przyjmowanie leków:

  -NIE NALEŻY ODSTAWIAĆ DZIECKU leków wziewnych: sterydów, leków rozkurczających oskrzela i preparatów złożonych z obu tych leków.

  -CZAS ODSTAWIENIA LEKÓW PRZED TESTAMI. TABELKA
  -Nie należy intensywnie eksponować skóry na promieniowanie UV-wynik testów mniej miarodajny .

 • W przypadku rezygnacji z terminu prosimy o powiadomienie telefoniczne- nr telefonu

PACJENT JEST PRZYJĘTY DO SZPITALA NA HOSPITALIZACJĘ 4-DNIOWĄ PO UPRZEDNIM WYKLUCZENIU ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS COV-2 (SZYBKI TEST KASETKOWY W DNIU PRZYJAZDU).

 DIAGNOSTYKA 1-DNIOWA PRZYJĘCIE PO DOKŁADNYM ZEBRANIU WYWIADU WYKLUCZAJĄCYM ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS COV-2.

CZAS ODSTAWIENIA LEKÓW* PRZED WYKONANIE PTS

LEK

 CZAS ODSTAWIENIA PRZED TESTAMI

WPŁYWA NA WYNIK TESTÓW

Leki p/histaminowe pierwszej i drugiej generacji

7-10 dni

⇓⇓⇓

Ketotifen

>5dni

⇓⇓⇓

Kortykosteroidy miejscowe (w miejscu wykonania testów)

7 dni lub dłużej

Inhibitory w kalcyneuryny(w miejscu wykonania testów)

7 dni lub dłużej

Omalizumab

28 dni lub dłużej

⇓⇓

Trójpierścieniowe leki p/depresyjne

(po konsultacji z Lekarzem prowadzącym)

>10 dni

⇓⇓

Preparaty wapna

3dn

* w razie wątpliwości do jakiej grupy należą leki przyjmowane przez dziecko proszę zapytać Lekarza Rodzinnego, Farmaceuty lub zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Na podstawie: Standardy w alergologii Wydanie III Stanowiska paneli eksperckich PTA

Pod redakcją:    prof. J. Kruszewskiego

prof. M. Kowalskiego

prof. M. Kulus