Szkoła w Szpitalu

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce pracuje w następujacy sposób.

SZKOŁĘ TWORZĄ:

Ośmioklasowa szkoła podstawowa, gdzie zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach przedpołudniowych

Zespół zajęć pozalekcyjnych funkcjonuje po południu, a zajęciami objęte są dzieci również w okresie ferii letnich i zimowych.

Działania kadry pedagogicznej szkoły zawsze wspomagają proces leczenia oraz rehabilitacji naszych podopiecznych. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z dyrekcją oraz personelem medycznym szpitala. Współtworzymy atmosferę bezpieczeństwa, przyjaźni, tolerancji i zrozumienia.

Wśród zadań naszej szkoły jest zapobieganie oraz łagodzenie negatywnych skutków oddalenia od środowiska rodzinnego podczas pobytu dziecka w szpitalu. Stwarzamy zatem odpowiednie warunki do prawidłowej adaptacji w placówce oraz jego edukacji, tak aby czuło się bezpieczne oraz zdobywało nową wiedzę, uzupełniało braki i zaległości w nauce, było na bieżąco z pracą swojej klasy ze szkoły macierzystej oraz w stałym kontakcie z rówieśnikami z klasy.

JAK PRACUJEMY?

Lekcje odbywają się w klasach szkolnych.
Uczniowie przywożą ze sobą podręczniki, zeszyty ćwiczeń i realizują z nauczycielami program szkoły macierzystej. Wyjeżdżając ze szpitala uczeń otrzymuje zaświadczenie z ocenami i potwierdzeniem pobytu w naszej szkole.
Proces dydaktyczno-wychowawczy dostosowywany jest do możliwości psycho-fizycznych naszych uczniów, z doborem właściwych metod, treści i form pracy. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci przygotowują zadania domowe pod kontrolą i z pomocą nauczycieli-wychowawców Uczniowie- pacjenci mogą łączyć proces leczenia z poczuciem pewności, że pobyt w szpitalu nie zakłóci normalnej edukacji.

Szczególną opieką i pracą indywidualną objęci są uczniowie wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mający określone specjalne potrzeby edukacyjne.

Indywidualizujemy proces nauczania, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia cyfrowe oraz liczne pomoce dydaktyczne opracowywane indywidualnie przez pedagogów.

CO ROBIMY?

Nasi uczniowie mają możliwość brania udziału w zajęciach pozwalających rozwijać kreatywność, pasję i umiejętności. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach, w tym przedmiotowych, apelach, akademiach, spotkaniach oraz zajęciach rozwijających zainteresowania.
W programie zajęć pozalekcyjnych uczeń może zawsze znaleźć dla siebie ciekawą ofertę. Organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, uroczystości, zawody sportowe, quizy, zajęcia integracyjne, oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki. Interesującą propozycją są różnorodne formy terapii zajęciowej, w tym najczęściej sylwoterapia, arteterapia, muzykoterapia.
Nasza szkoła bierze udział m.in. w: ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię, Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, programie edukacji zdrowotnej - Szkoła Promująca Zdrowie, projekcie „Oddział Bajka - Wędrująca Szpitalna Biblioteka, ubiegamy się o certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu. Współpracujemy z Nadleśnictwem Jagiełek w zakresie leśnej edukacji sensoryczna pod szyldem „Las w szkatułce”. Od kilkunastu lat bez przerwy redagujemy gazetkę szkolną - Naszą Amerykę.
Staramy się włączać społeczność szkolną oraz szpitalną w organizowanie i aktywne uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach społecznych, kulturalnych

Jesteśmy otwarci na potrzeby każdego ucznia! 

Więcej informacji o szkole- kliknij tu.