KOMUNIKAT

 

 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów

leczonych w oddziałach Szpitala w roku 1998.

 


Działając na podstawie art 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku, o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz 159 z późn. zm.) oraz § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr. 252 poz. 1697 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historii chorób) pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w roku 1998.

 

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek:

- pacjenta,

- jego przedstawiciela ustawowego,

- osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.

 

Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać:

1) dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL),

2) przybliżone daty hospitalizacji,

3) dane adresowe oraz numer telefonu wnioskodawcy.

 

 

Wnioski można składać do 31.01.2020 r. w recepcji Szpitala lub za pośrednictwem poczty.

 

Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 14 dni oddnia złożenia.

 

Szczegółowa informacja pod numerem tel. 89 519 48 72.

 

 

Pokaż wszystkie aktualności