Drukuj 


Szpital w Ameryce ma nowy sprzęt

 

logo pfron

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zakupił  sprzęt rehabilitacyjny o wartości ponad 230 tys. zł. Rehabilitacja małych pacjentów w Szpitalu będzie teraz jeszcze bardziej zróżnicowana i komfortowa.

 

 

 

- Dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny możemy powiększyć swoją bazę sprzętową – mówi Roman Lewandowski, dyrektor Szpitala w Ameryce, - W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” nasza placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 110 tys. zł., pozostała część to środki własne szpitala.

 

Sprzęt zakupiony w ramach projektu „Doposażenie Działu Fizjoterapii i Oddziału Rehabilitacyjnego oraz zakup stanowisk do aktywnej rehabilitacji wraz z możliwością wykonania próby wysiłkowej i spirometrycznej”  to między innymi:

 

Szpital w Ameryce jest jednym z niewielu szpitali rehabilitacyjnych dla dzieci w Polsce zajmujących się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji. Rocznie  przyjmuje około 5,5 tys. pacjentów w wieku od 3 do 18 roku życia. Placówka oferuje rehabilitację stacjonarną (w tym również umożliwia pobyt leczonym dzieciom wraz z opiekunem w osobnym pokoju) oraz w ramach pobytu dziennego. Szpital stosuje różnorodne formy terapii: od kinezyterapii indywidualnej i zespołowej, przez fizykoterapię, po hydroterapię. Szpital prowadzi również diagnostykę i leczenie chorób alergicznych i układu oddechowego. Pobyt w Szpitalu refundowany jest przez NFZ.