Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

dla Dzieci w Ameryce zakończona

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zakończył realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce”. Trwająca ponad trzy lata inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szpital otrzymał również wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 17 grudniu 2007. Ogólna kwota grantu wyniosła 746 961 euro, z czego dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowiło 85 % (634 917 euro), brakującą kwotę w wysokości 15 % (112044 euro) przekazał Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

logo

 

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła modernizacji infrastruktury szpitala w zakresie ochrony środowiska, w ramach priorytetu: ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcji ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska. Głównym celem było zmniejszenie energochłonności obiektów Szpitala, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania zakładu.

Prace wykonane w ramach realizacji projektu obejmowały:

•     wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
•    docieplenie budynków szpitala,
•    modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
•    modernizację kotłowni gazowej,
•    modernizację węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 0,4 MW,
•    modernizacja wentylacji,
•    uruchomienie zasilania w energię cieplną nagrzewnic central wentylacyjnych,
•    instalację chłodniczą central wentylacyjnych,
•    instalację pompy ciepła – moc 200 kW,
•    modernizację instalacji elektrycznej,
•    instalację komputerowej automatyki sterującej.

 

- Termomodernizacja to kolejny etap w procesie rozbudowy i unowocześnienia Szpitala w Ameryce pod kątem ochrony środowiska - mówi Roman Lewandowski, dyrektor szpitala. - Bardzo zależy nam, by zachować niepowtarzalne walory lecznicze okolicznych lasów, dlatego postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania w zakresie oszczędności zasobów energii, a co za tym idzie zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, co nie jest bez znaczenia dla naszych pacjentów, rehabilitujących drogi oddechowe.

 

- Głównym celem naszej inwestycji było zmniejszenie energochłonności obiektów Szpitala, a tym samym obniżenie kosztów jego utrzymania - mówi Marian Arcimonowicz, kierownik administracyjno-gospodarczy. - Wprowadzone rozwiązania funkcjonalne pozwolą nam zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 74%, a emisja zanieczyszczeń do atmosfery zmniejszy się o 80%.

 

Szpital_przed_inwestycj Szpital_w_trakcie_inwestycji Szpital_po_inwestycji
  Budynek Szpitala przed inwestycją
Szpital w trakcie inwestycji Budynek szpitala po zakończeniu inwestycji

Przypomnijmy, że o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie ochrony środowiska starało się ponad 700 podmiotów, z czego tylko 60 otrzymało dofinansowanie. Wśród tych 60 znalazły się 3 szpitale, dwa z południa Polski i jeden z regionu Warmii i Mazur - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

Szpital w Ameryce w ostatnich kilku latach przeprowadził wiele inwestycji, których celem była ochrona środowiska naturalnego. Były to m.in.: budowa gazociągu z dwoma stacjami redukcyjnymi, likwidacja kotłów parowo-wodnych opalanych węglem, w ich miejsce wybudowano dwa kotły na gaz ziemny, budowa nowoczesnej przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym odprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej w miejsce przestarzałej i niesprawnej oczyszczalni ścieków, budowa instalacji solarnej do ogrzania ciepłej wody.

Pokaż wszystkie aktualności