Nasi fizjoterapeuci  się szkolą ...

 

Od kilku lat Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce i Federalna Instytucja Państwowa Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk” Federalnej Agencji Ochrony Zdrowia i Rozwoju Społecznego współpracują w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu leczenia i rehabilitacji dzieci.eog_szkolenia

Następnym projektem w tej dziedzinie jest zakończony FMG/III/128/09 pn „Podnoszenie poziomu  wiedzy z zakresu rehabilitacji pomiędzy ośrodkami z Polski  i Obwodu Kaliningradzkiego”, realizowany w okresie od 08-02-2010 do 07-07-2010. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez przeszkolenie fizjoterapeutów  z  Obwodu Kaliningradzkiego i Regionu Warmii i Mazur  w zakresie nowoczesnej  metody kinezyterapii przez certyfikowanego  wykładowcę, który ukończenie kursu potwierdzi międzynarodowym certyfikatem. Jednocześnie szkolenie to umożliwia dostęp do następnej części poznanej wcześniej  metody rehabilitacji  dla środowiska fizjoterapeutów. Poprzez zorganizowanie drugiej części szkolenia z Kinezjologytapingu, polepszony zostaniezakres świadczonych usług dla pacjentów w100_5284 Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce (propozycja osób do przeszkolenia ze strony polskiej to 26 osób) . Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na zwiększenie w placówkach macierzystych wachlarza świadczeń z zakresu usług w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych. Jest to metoda stosowana w rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

 

Szkolenie odbyło się w dniach 12-13 czerwca w naszym Szpitalu. Wszyscy biorący udział w szkoleniu zdali egzamin i zdobyli międzynarodowy certyfikat umożliwiający stosowanie tej metody w pracy z pacjentami.

Pokaż wszystkie aktualności