Szpital w Ameryce wśród laureatów XV edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

 

 

pnj_wreczenie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zdobył Polską Nagrodę Jakości w kategorii organizacji publicznych –służba zdrowia – średnie organizacje.

11 listopada 2009r. na Zamku Królewskim w Warszawie Roman Lewandowski - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce odebrał statuetkę Polskiej Nagrody Jakości.
-.

 

 

-Uzyskanie nagrody jest dla Szpitala ogromnym sukcesem - mówi Dyrektor Szpitala, Roman Lewandowski-jest ukoronowaniem działań, które prowadzimy od lat i w dalszym ciągu je udoskonalamyAby uzyskać nagrodę Szpital musiał przejść trzy etapy selekcji konkursu. Początkowym etapem było opracowanie samooceny, opartej o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), czyli przedstawienie oceny swojej działalności. Ocenie zostały poddane takie obszary organizacji jak: przywództwo, polityka i strategia, zarządzanie ludźmi, zasoby, procesy, satysfakcja pacjentów i pracowników, wpływ na otoczenie, efekt końcowy.

 

Następnie Zespół ekspertów PNJ dokonał analizy przeprowadzonej oceny, tym samym po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów Szpital przeszedł do ostatniego etapu, jakim była wizyta ekspertów. Wizyta miała miejsce 6, 7 sierpnia b.r. a działania  ekspertów polegały na ocenie mocnych stron Szpitala, a także weryfikacji samooceny.

Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości.
Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz  Fundację Teraz Polska.

Polska Nagroda Jakości przyznawana jest firmom i organizacjom, które w praktyce stosują zasadę Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management), promującą tworzenie odpowiednich relacji między konkurencyjnością oraz jakością wyrobów i usług. Idea Zarządzania przez Jakość uwzględnia także stosunek przedsiębiorstw do kwestii ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Koncepcja TQM promuje również pozytywne relacje między kierownictwem a pracownikami firmy, a także między przedsiębiorstwem i społeczeństwem.

Tytuł Polskiej Nagrody Jakości dotychczas otrzymało 48 organizacji, tj. polskie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w tym małe i średnie oraz organizacje publiczne, takie jak np. szpitale.

pnjd

Pokaż wszystkie aktualności