Pierwszy etap termomodernizacji Szpitala zakończony

 

Zakończył się pierwszy etap inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.   

Prace budowlano-montażowe wykonane w tej fazie realizacji obejmowały: wykonanie instalacji zasilania w energię cieplną nagrzewnic central wentylacyjnych, instalację chłodniczą central wentylacyjnych, wykonanie instalacji technologicznej pompy ciepła, modernizację instalacji elektrycznej.


Kolejny etap inwestycji będzie polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku Szpitala.

Przeprowadzenie inwestycji jest możliwe dzięki dotacji otrzymanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

eog


Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych, z czego 85 % to właśnie środki pomocy bezzwrotnej od darczyńców. Pozostałą część stanowi zaś dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dzięki realizacji projektu termomodernizacji Szpital w Ameryce wykona kolejny milowy krok w procesie rozbudowy i unowocześnienia placówki pod kątem ochrony środowiska.

Inwestycja pozwoli zmniejszyć energochłonność obiektów Szpitala, co spowoduje obniżenie kosztów jego utrzymania i zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń. Poprawa jakości powietrza będzie niewątpliwie ważna dla pacjentów przebywających w placówce (zwłaszcza cierpiących na schorzenia dróg oddechowych, alergie).

Pokaż wszystkie aktualności