Drukuj 

 

 

Jakość Ameryki potwierdzona

 

 znak_prs_isoPo raz kolejny jakość naszych usług została potwierdzona! 10 września br. pomyślnie przeszliśmy audyt re-certyfikujący ISO przeprowadzony przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą – Polski Rejestr Statków z Gdańska.

W tym roku odwiedziło na dwóch audytorów zewnętrznych, których zadaniem było sprawdzenie jak działa u nas system jakości zgodny z normą ISO 9000:2001 i ISO 22000:2005. Po raz kolejny przeszliśmy ten sprawdzian bez problemu. Audytorzy zgodnie stwierdzili, że system zarządzania jakością funkcjonuje w naszej placówce prawidłowo, a postanowienia zawarte w procedurach i instrukcjach są stosowane i  przestrzegane przez pracowników.

 

Audytorzy byli bardzo zadowoleni z wizyty naszym Szpitalu, pochwalili zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie systemu, udzielili także kilku cennych wskazówek, które pozwolą nam funkcjonować jeszcze lepiej.

Za rady dziękujemy, obiecujemy wdrożyć je do codziennych praktyk, ponieważ naszym celem jest dalsze rozwijanie polityki jakości oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług.

 

Audit Iso