Rada programowa 2013


           RADA PROGRAMOWA          


dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr Marcin Kautsch

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,

dr Roman Lewandowski

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci
w Ameryce

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

dr hab. Iga Rudawska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Kierownik Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ryszard Walkowiak

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

dr n. med.  Ryszard Wasiński

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

lek. med. Andrzej Zakrzewski

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ