Program konferencji 2014

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

7 listopada 2014 (piątek)

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn ul. Bydgoska 33


9.00-10.00 Rejestracja uczestników

I . Sesja plenarna 10.00-12.25

Prowadzenie sesji: prof. Marek Jóźwiak - przewodniczący, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW, prof. Michaił Dudin

10.10-10.25

Podsumowanie realizacji projektu: „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci
z małych miast i wsi”

Jekaterina Gurinowicz

Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk”, Pioniersk, Rosja

 

10.25-10.55

Etiologia, patogeneza i profilaktyka skolioz idiopatycznych

prof. dr hab. n. med. Michaił Dudin, D.J. Pinczuk, I. Pomorcew, W. Pieczerski, J.Bołoszyn

Centrum Rehabilitacji Dziecięcej, Ortopedii i Traumatologii (CRDOiT) „Ogoniok”, Sankt-Petersburg, Rosja

 

10.55-11.25

Zastosowanie kompleksowego podejścia do rehabilitacji dzieci ze skoliozami

prof. dr hab. n. med. Władimir Bronnikow

Krajowe Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Niepełnosprawnych, Perm, Rosja


11.25-11.55

Rekomendacje SOSORT 2011 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) w zakresie roli fizjoterapii w leczeniu chorych ze skoliozą idiopatyczną

dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Piłsudskiego, Olsztyn, Polska

 

11.55-12.25

Idiopatyczny chód na palcach

prof. dr. hab. n. med. Marek Jóźwiak

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska

 

12.25-12.40 Przerwa

 

II. Sesja naukowa I 12.40-13.50

Prowadzenie sesji: prof. Aleksander Ronikier – przewodniczący, prof. Władimir Bronnikow

 

12.40-12.50

Skuteczność rehabilitacji medycznej u pacjentów po operacjach rekonstrukcyjnych w obrębie kręgosłupa z pozycji ICF

dr n. med. Rezeda  Bodrowa

Katedra Rehabilitacji i Medycyny Sportowej, Państwowa Akademia Medyczna, Kazań, Rosja

 

12.50-13.00

Wczesne wyniki leczenia zachowawczego pacjentki z progresywną skoliozą idiopatyczną – opis przypadku

mgr Justyna Leszczewska, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, Polska

 

13.00-13.10

Powikłania w leczeniu skoliozy idiopatycznej techniką spondylodezy tylnej. Analiza 125 przypadków

lek. med. Paweł Grabala, dr n. med. Robert Budkiewicz, dr n. med. Tomasz Niedźwiecki, lek. med. Paweł Nosarzewski, dr n. med. Dariusz Kossakowski

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, 10-561 Olsztyn, Żołnierska 18A

 

13.10-13.20

Skuteczność leczenia zachowawczego prowadzonego z wykorzystaniem gorsetu oraz intensywnej fizjoterapii w przebiegu choroby Scheuermanna - studium przypadku

mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, Polska

 

13.20-13.30

Wpływ plecaka szkolnego na zmianę parametrów kinematycznych miednicy i stawu biodrowego u dzieci

mgr Karolina Białobrzewska, mgr Justyna Leszczewska, mgr Dominik Sitarski, mgr Aleksandra Kolwicz, mgr Paulina Pawłowska, dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, Polska

 

13.30-13.40

Efektywność programu badań przesiewowych w ramach projektu: „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” w kierunku wczesnego wykrywania wad postawy ciała i skolioz - wyniki badań wstępnych

lek. med. Anna Dembińska, lek. med. Dorota Michałowska

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,

 

13.40-13.50 Dyskusja

 

13.50- 14.20 Poczęstunek

 

III. Sesja naukowa II 14.20-15.40

Prowadzenie sesji: prof. Krzysztof Klukowski – przewodniczący, dr n. med. Leonard Januszko

 

14.20-14.30

Podejście innowacyjne w rehabilitacji

Lek. med. Olga Czertowa

Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk”, Pionierska, Rosja

 

14.30-14.40

Diagnostyczne i rehabilitacyjne możliwości sztucznej korekcji ruchu u dzieci z patologiami narządu ruchu

lek. med. Olga Razliwska, Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk”, Pioniersk, Rosja

 

14.40-14.50

Technologie informatyczne i ich wykorzystanie w placówkach ochrony zdrowia

Aleksander Strelnikow

Dział Informatyki, Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk”, Pioniersk, Rosja

 

14.50-15.00

Metody oceny jakości postępów procesu rehabilitacji z wykorzystaniem technologii informatycznych

lek. med. Nikołaj Nigamadianow

Dziecięce Sanatorium Ortopedyczne „Pioniersk”, Pioniersk, Rosja

 

15.00-15.10

Zastosowanie kinesiology taping u pacjentów z postawą prograwitacyjną jako powikłanie blizn wciągających powstałych po zabiegach chirurgicznych

mgr Justyna Pogorzelska 1,2, dr hab. n. med. Ireneusz Kotela 1,3, dr n. k. f. Wojciech Kiebzak 1,2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

2 Dział Fizjoterapii, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach, Polska

³ Klinika Ortopedii i Traumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Polska

 

15.10-15.20

Optymalizacja świadczenia pomocy rehabilitacyjnej na podstawie stworzenia zintegrowanej przestrzeni informatycznej

dr n. med. Aleksander Rudoj

Kaliningradzka Filia Narodowego Centrum Medyczno-Chirurgiczne im. N.I. Pirogowa, Moskwa, Rosja

 

15.20-15.30

Identyfikacja czynników wpływających na poziom zaufania do lekarzy w ocenie pacjentów

lek. med. Anna Dembińska, lek. med. Dorota Michałowska,

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Lek. med. Robert Romanek

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

 

15.30-15.40 Dyskusja

 

15.40 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

 

8 listopada 2014 (sobota)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21

8.00-9.00 Rejestracja uczestników, (kawa)

9.00-10.00 Zwiedzanie pawilonu

10.00-11.00 Warsztaty

1. Dynamiczny gorset korekcyjny SpineCor w leczeniu skoliozy idiopatycznej - klasyfikacja skolioz oraz zastosowanie specyficznych ruchów korekcyjnych w oparciu o system SpineCor. - Anna Dembińska, Joanna Gałuszka, Michał Sałata - I grupa        

2. Scientific Exercises Approach for Scoliosis (SEAS) - dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW - II grupa

 

11.00-11.15 Przerwa kawowa

 

11.15-12.15 Warsztaty

3. Dynamiczny gorset korekcyjny SpineCor w leczeniu skoliozy idiopatycznej - klasyfikacja skolioz oraz zastosowanie specyficznych ruchów korekcyjnych w oparciu o system SpineCor - Anna Dembińska, Joanna Gałuszka, Michał Sałata - III grupa

                

4. Scientific Exercises Approach for Scoliosis (SEAS) - dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW - IV grupa

 

12.15-13.15 Warsztaty

5. Kryteria doboru ortez DAFO firmy Cascade dzieciom z różnymi dysfunkacjami Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz dla profilaktyki i wczesnej interwencji wad stóp u dzieci. Prezentacja oraz zasady prawidłowej klasyfikacji ortez DAFO firmy Cascade, USA. Michalina Spatz , Angelika Gillner – grupa V

 

13.30 Poczęstunek

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI UPRAWNIA DO UZYSKANIA 7 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 31  października 2014 r.