Polityka jakości

Polityka JakościNadrzędnym celem działania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce jest umożliwienie niepełnosprawnym dzieciom jak najszybszego oraz najpełniejszego powrotu do zdrowia i aktywnego życia.***

 

Kierownictwo jest przekonane, że świadczenie usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie oraz zapewnienie pacjentom przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu, są gwarancją konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.***

 

Szpital dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku usług medycznych w zakresie rehabilitacji i leczenia
chorób alergicznych dzieci i młodzieży w Polsce.***

 

W prowadzonej działalności, stawia się na zaangażowaną i fachową kadrę, nowoczesne metody leczenia oraz profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny.***

 

Szpital, realizując wymagania prawne i pacjentów, posługuje się Systemem Zarządzania Jakością, określonym przez normy PN – EN ISO 9001:2008.System ISO przedstawiony jest w Procedurach i Księdze Jakości.


***

 

Dla osiągnięcia założonych celów zamierza się:
•    Ustawicznie poprawiać warunki pobytu i leczenia pacjentów,
•    Podnosić kwalifikacje personelu,
•    Ciągle doskonalić System Zarządzania Jakością
Ameryka 30.06.2015
 

Dyrektor
Roman Lewandowski