Pobyt Dzienny

 

 

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału: 089 519 48 12

Z-ca Kierownika Oddziału: 089 519 48 80

Dyżurka pielęgniarska: 089 519 48 49

Gabinet Badań I: 089 519 48 63

Gabinet Badań II:  089 519 48 80

Sekretariat medyczny: 089 519 48 81

Kadra:

 

 Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami lekarz medycyny Dorota Michałowska specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej

Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami

lek. med. Dorota Michałowska

specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej

 

 Zastępca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami lekarz medycyny Anna Kondratowicz – Częczek specjalista rehabilitacji medycznej

 

Z-ca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami

lek. med. Anna Kondratowicz – Częczek

specjalista rehabilitacji medycznej

 Kierownik Poradni Rehabilitacyjnych  lekarz medycyny Agnieszka Adamiak-Morska specjalista rehabilitacji medycznej

 

 

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnych 

lek. med. Agnieszka Adamiak-Morska

specjalista rehabilitacji medycznej

 

 

 Pielęgniarka Oddziałowa magister pielęgniarstwa Urszula Stocka

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Urszula Stocka

 

 zastępca Pielęgniarki Oddziałowej magister pielęgniarstwa Justyna Słodownik

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Justyna Słodownik

 

 


 


Opis oddziału:

Rehabilitacja w formie pobytu dziennego kieowana jest do pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Pacjenci hospitalizowani są w godzinach 7.00 - 19.00 (dwa cykle: w godzinach przed lub popołudniowych),, w tym czasie są objęci fachową opieką medyczną i wychowawczą oraz korzystają ze wszystkich zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych.

W czasie wolnym od zabiegów pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, będących częścią rehabilitacji społecznej, uzupełniającej rehabilitację leczniczą.

W formie pobytu dziennego hospitalizowane są dzieci ze schorzeniami:

 • ortopedycznymi - złamania kręgosłupa, złamania kończyn po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych w opatrunkach gipsowych, stany po korekcjach kostnych, dynamicznych oraz po plastyce więzadeł, skoliozy, kyfozy, deformacje wrodzone kręgosłupa, deformacje kończyn.
 • chirurgicznymi - po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych.
 • neurologicznymi - mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
 • neurochirurgicznymi - stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatie.
 • reumatologicznymi - stany podostre upośledzające funkcję narządu ruchu.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w oddziale dziennym może wystawić:

 • lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ  (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych)
 • lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii fdziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej

Aby zarejestrować e-skierowanie prosimy o kontak z recepcją szpitala pod numerem telefonu 89 519 48 23.

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL. 

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

 

W ramach pobytu dziennego prowadzona jest rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (m.in. z zaburzeniami rozkładu napięcia mięśniowego).

W ramach pobytu dziennego prowadzone są konsultacje w zakresie  kwalifikacji do leczenia skoliozy idiopatycznej przy użyciu dynamicznego gorsetu korekcyjnego SpineCor.


 

Galeria oddziału: