Poradnia Logopedyczna dla Dzieci  mieści się  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16

 

W poradni przyjmują:

Mirosława Wichrowska - specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu
-
rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  502 141 404


Sylwia Królikiewicz  - specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

- rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  89 519 48 01


Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

 

Od 8 stycznia 2021 roku wszystkie skierowania od lekarzy są wystawiane w postaci elektronicznej !!!

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

Skierowania wystawione do 7 stycznia 2021r. w wersji papierowej będą realizowane!