Poradnia Logopedyczna dla Dzieci  mieści się  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16

Rejestracja telefoniczna

Mirosława Wichrowska - 502 141 404

Sylwia Lemańska  - (89) 519 48 01 (wtorek 12:00 - 16:00,  środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00)

 

W poradni przyjmują:

PONIEDZIAŁEK

14:00 - 18:00

Sylwia Lemańska  - specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

ŚRODA

14:00 - 18:30

Mirosława Wichrowska - specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu

CZWARTEK

8:00 - 12:00

Mirosława Wichrowska - specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu

 

Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

Na skierowaniu do Poradni Logopedycznej dla Dzieci powinien znajdować się VIII kod resortowy 1617

 

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL, dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).