Poradnia Logopedyczna dla Dzieci  mieści się  w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16

 

W poradni przyjmują:

Mirosława Wichrowska - specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu
-
rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  502 141 404


Sylwia Królikiewicz  - specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

- rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu  89 519 48 01


Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista.

Na skierowaniu do Poradni Logopedycznej dla Dzieci powinien znajdować się VIII kod resortowy 1617

 

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).