Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu  089 519 48 77

w godzinach od 7:00 do 14:00  (od poniedziałku do piątku) 

 

 

 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci mieści się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28   pok. 16 (PARTER).

W poradni przyjmują:

lek. med. Agnieszka  Adamiak - Morska 

specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Anna  Kondratowicz- Częczek

specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Ewa  Man - Kozłowska

specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Dorota  Michałowska

specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej

 

 

Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

 

Na skierowaniu do Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci powinien znajdować się  VIII kod resortowy 1301

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL,  dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).