Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu  089 519 48 77

w godzinach od 7:00 do 14:00  (od poniedziałku do piątku) 

 

 

 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci mieści się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28   pok. 16 (PARTER).

W poradni przyjmują:

lek. med. Agnieszka  Adamiak - Morska

lek. med. Anna  Kondratowicz- Częczek

lek. med. Ewa  Man - Kozłowska

lek. med. Dorota  Michałowska


 


Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista

Od 8 stycznia 2021 roku wszystkie skierowania od lekarzy są wystawiane w postaci elektronicznej !!!

Przy rejestracji telefonicznej skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  - w celu dalszej rejestracji).

Skierowania wystawione do 7 stycznia 2021r. w wersji papierowej będą realizowane!