Program profilaktyki wad postawy


Beneficjent:         Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

           realizuje projekt pod nazwą


„Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa 
u dzieci z małych miast i wsi”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja  2007-2013

 

 

 

Wartość całkowita projektu: 3 102 294,08 EUR

Wartość dofinansowania: 2 792 064,67 EURLPR logo

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_pl.htm