Program profilaktyki wad postawy

 

Beneficjent:         Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

           zrealizował projekt pod nazwą

 

„Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa 
u dzieci z małych miast i wsi”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja  2007-2013

 

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

Wartość całkowita projektu: 3 102 294,08 EUR

Wartość dofinansowania: 2 792 064,67 EUR

 

 

LPR logo

 

 

 

 

 

http://europa.eu/index_pl.htm