USŁUGI PŁATNE - NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

świadczy odpłatne usługi dla osób dorosłych oraz pacjentów  nieubezpieczonych

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług

 

 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

1. WYŻYWIENIE: PRACOWNIK, SZKOŁA, RODZICE, OPIEKUNOWIE PACJENTÓW,   PACJENCI NIEUBEZPIECZENI

cena brutto

Wyżywienie-śniadanie

6,00 zł

 2

Wyżywienie-obiad

12,00 zł

 3

Wyżywienie-kolacja

6,00 zł

2. ODDZIAŁ OPIEKI CAŁODOBOWEJ NAD DZIEĆMI Z OPIEKUNAMI POKOJE

 1

Opiekun-zakwaterowanie - pokój bez umywalki

20,00 zł

 2

Opiekun-zakwaterowanie- pok. z umywalką (bez łazienki, stara część budynku nr 26)

30,00 zł

 3

Opiekun-zakwaterowanie - pok. z łazienką (nowy budynek)

40,00 zł

3. ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNO-REHABILITACYJNY POKOJE REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

 1

Opiekun-zakwaterowanie pokój na oddziale

20,00 zł

 2

Opiekun-zakwaterowanie pokój na oddziale (1 rodzina)

25,00 zł

 3

Opiekun-zakwaterowanie miejsce na oddziale z innymi pacjentami

15,00 zł

4. ODDZIAŁ REHABILITACYJNY POKOJE

 

 1

Opiekun-zakwaterowanie - pokój na oddziale (1 rodzina)

25,00 zł

 2

Opiekun-zakwaterowanie- miejsce w pokoju z łazienką (2 osoby) za osobę (budynek główny)

30,00 zł

 3

Opiekun-zakwaterowanie - miejsce na oddziale z innymi pacjentami

15,00 zł

 4

Opiekun-zakwaterowanie - pokój na oddziale

20,00 zł

5. CENNIK DOPŁAT DO NOCLEGÓW OBEJMUJĄCYCH PRZEBYWANIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA FAKTYCZNEGO WRAZ Z HOSPITALIZOWANYM DZIECKIEM W ODDZIELNEJ SALI CHORYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – Z CZĘŚCIOWYM ZWROTEM KOSZTÓW PRZEZ NFZ

6. ODDZIAŁ OPIEKI CAŁODOBOWEJ NAD DZIEĆMI Z   OPIEKUNAMI POKOJE

1

Opiekun-zakwaterowanie - pokój bez umywalki

5,00 zł

2

Opiekun-zakwaterowanie- pok. z umywalką (bez łazienki, stara część budynku nr 26)

15,00 zł

3

Opiekun-zakwaterowanie - pok. z łazienką (nowy budynek)

25,00 zł

7. ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNO-REHABILITACYJNY POKOJE

1

Opiekun-zakwaterowanie pokój na oddziale (1 rodzina)

10,00 zł

8. ODDZIAŁ REHABILITACYJNY POKOJE

 1

Opiekun-zakwaterowanie - pokój na oddziale (1 rodzina)

10,00 zł

 2

Opiekun-zakwaterowanie- miejsce w pokoju z łazienką (2 osoby) za osobę (budynek główny)

15,00 zł

9. ODDZIAŁ TERAPII RUCHOWEJ i DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ ( POBYT PACJENTA   OBCOKRAJOWCA, NIEUBEZPIECZONEGO I JEGO OPIEKUNA, ZABIEGI –MASAŻ, ZABIEGI   W KINEZYTERAPII, ZABIEGI W FIZYKOTERAPII, BADANIA LEKARSKIE, DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA I INNE).

1.

Oddział Terapii Ruchowej rehabilitacja ogólnoustrojowa lub pulmonologia /min 5 zabiegów   bez wyżywienia bez zakwaterowania * #

290,00 zł

2.

Oddział Terapii Ruchowej rehabilitacja neurologiczna/ min 5 zabiegów   bez wyżywienia bez zakwaterowania**##

450,00 zł

3.

Pacjent -zakwaterowanie ***DTR - 15 zł za 1 dobę bez wyżywienia z innymi pacjentami duża sala

15,00 zł

4.

Pacjent –zakwaterowanie *** (1 rodzina) DTR - 25 zł za 1 dobę bez wyżywienia

25,00 zł

5.

Pacjent -zakwaterowanie *** DTR - 20zł za 1 dobę bez wyżywienia mała sala

20,00 zł

6.

Pacjent – zakwaterowanie *** DTR - 40 zł za 1 dobę bez wyżywienia

40,00 zł

7.

Opiekun-zakwater. *** DTR - 15 zł za 1 dobę bez wyż. z innymi pacjentami duża sala

15,00 zł

8.

Opiekun -zakwaterowanie*** (1 rodzina) DTR - 25 zł za 1 dobę bez wyżywienia

25,00 zł

9.

Opiekun -zakwaterowanie *** DTR - 20zł za 1 dobę bez wyżywienia mała sala

20,00 zł

10.

Opiekun-zakwaterowanie *** DTR-40 zł za 1 dobę bez wyżywienia

40,00 zł

* przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR=290,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie) +(6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł) (wyżywienie) =354,00 zł

# W związku z podpisanymi porozumieniami z firmą Info-Wita, Medekspert iMedLuks,   z których wynika, że firmy te będą: zajmować się poszukiwaniem klientów/ pacjentów dla Szpitala, informować osoby zainteresowane o możliwościach Szpitala, o warunkach i cenie usług świadczonych przez Szpital, organizować konsultacje dla klientów/ pacjentów Szpitala, kompletować pakiety dokumentów dla klientów/pacjentów Szpitala, oferować klientom/pacjentom Szpitala dodatkowe usługi, zajmować się organizacją tych samych usług dla pacjentów Szpitala na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i Federacji Rosyjskiej. Ustalam, iż opłaty ponoszone za rehabilitację przez nich przygotowanych są pomniejszone o 10 %. (290 zł – 29 zł =261 zł, przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR-1=261,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie)+ (6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł (wyżywienie) =325,00 zł) Opłaty za opiekuna tych dzieci obowiązują zgodnie z niniejszym Zarządzeniem. Pacjenci z zagranicy przyjęci do szpitala bez pośrednictwa wyżej wymienionych firm zobowiązani są zapłacić stawki ustalone w niniejszym Zarządzeniu (bez zniżki). Pobyt w pokojach rozpoczyna się w dniu przyjazdu, zapewniony jest obiad, podwieczorek, kolacja a kończy się w dniu wyjazdu śniadaniem. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.

Na indywidualną prośbę istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia.

** przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR =450,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie) + (6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł) (wyżywienie) =514,00 zł

## W związku z podpisanymi porozumieniami z firmą Info-Wita, Medekspert iMedLuks, z których wynika, że firmy te będą: zajmować się poszukiwaniem klientów/ pacjentów dla Szpitala, informować osoby zainteresowane o możliwościach Szpitala, o warunkach i cenie usług świadczonych przez Szpital, organizować konsultacje dla klientów/ pacjentów Szpitala, kompletować pakiety dokumentów dla klientów/pacjentów Szpitala, oferować klientom/pacjentom Szpitala dodatkowe usługi, zajmować się organizacją tych samych usług dla pacjentów Szpitala na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i Federacji Rosyjskiej. Ustalam, iż opłaty ponoszone za rehabilitację przez nich przygotowanych są pomniejszone o 10 %. (450zł – 45 zł =405,00 zł , przykładowy koszt całkowity doby pacjenta DTR =405,00 zł (min 5 zabiegów rehabilitacyjnych) +40,00 zł (zakwaterowanie) +(6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł) (wyżywienie) =469,00 zł). Opłaty za opiekuna tych dzieci obowiązują zgodnie z niniejszym Zarządzeniem. Pacjenci z zagranicy przyjęci do szpitala bez pośrednictwa wyżej wymienionych firm zobowiązani są zapłacić stawki ustalone w niniejszym Zarządzeniu (bez zniżki). Pobyt w pokojach rozpoczyna się w dniu przyjazdu, zapewniony jest obiad, podwieczorek, kolacja a kończy się w dniu wyjazdu śniadaniem. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.

Na indywidualną prośbę istnieje możliwość rezygnacji z wyżywienia

****przykładowy koszt całkowity doby opiekuna DTR =40,00 zł ( zakwaterowanie) +(6,00 zł+12,00 zł+6,00 zł ) (wyżywienie)=64,00 zł