1. Ogłoszenie pdf
2. SIWZ pdf
3. Dokumentacja zip
4. Załączniki do SIWZ zip
5. Przedmiary 

6.Zmiana ogłoszenie
7.poprawiona SIWZ
8.Odpowiedzi na pytania

9. Dotyczy uszczegółowienia odpowiedzi do pytania nr.4 z dn.05.03.br. 
10. Zestawienie z dnia otwarcia ofert 
11. Wybór oferty