Projekty

Więcej o: Doposażenie Szpitala

Doposażenie Szpitala

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce realizuje projekt pod nazwą
„Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020 w ramach
Osi Projektowej 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”
Działanie 13.2 – „Ochrona zdrowia”

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, wykorzystywaną do świadczenia usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Inwestycja znacznie poprawi organizację funkcjonowania szpitala w kontekście pandemii COVID-19 oraz zwiększy jego odporność, aby zachować ciągłość udzielanych świadczeń medycznych. Umożliwi optymalizację wykorzystania dostępnej infrastruktury Szpitala.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego warunków pobytu, leczenia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce.

Wartość projektu: 1 918 716,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 621 315,48 zł

Więcej o: Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej

Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej

Beneficjent: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
realizuje projekt pod nazwą
“Rozbudowa Bazy Rehabilitacyjnej, która umożliwi pobyt dzieci wraz z opiekunami”
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020
w ramach
Osi Priorytetowej 9 – “Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.1 – “Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałania 9.1.1 – “Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Wartość projektu: 6 512 757,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 947 927,98 zł

Więcej o: Dostępność Plus dla Zdrowia

Dostępność Plus dla Zdrowia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 992 576,18 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać;

  • z nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i diagnostyki, jak również z wyposażenia w gabinecie psychologa, logopedy, sali terapii zajęciowej i sal integracji sensorycznej oraz kinezyterapii,
  • ze wsparcia tlumacza migowego, wykfalifikowanej kadry szpitala, która zostanie odpowiednio przeszkolona,
  • z dostosowanej strony internetowej,
  • z nowoczesnych wózków inwalidzkich, łóżek, krzeseł, wag niskoplatfomowych i dźwigu windowego.
    Jak również;
  • łatwiej poruszać się po obiekcie, szpital zostanie odpowiednio oznaczony, a każdy pracownik będzie miał czytelny identyfikator,
  • szybciej wykonać badania EKG i USG, dzięki czemu skróca się kolejki oczekujących na świadczone usługi medyczne, a badania zostaną wykonywane w odpowiednim momencie aby podjąć dedykowane leczenia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl