Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce (30km od Olsztyna).

Rejestracja osobista w godzinach pracy poradni.
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 89 650 10 36 lub 89 519 48 02 w poszczególne dni do wybranego lekarza:
Poniedziałek 8.00 – 15.00 (rejestracja do lek. D. Cetnarowicza, dr hab. med. B. Baczkowskiego)
Piątek 8.00 – 14.00 (rejestracja do lek. M. Gojło, lek. Sz. Pogodowskiego, lek. K. Cyganiuka, lek. M.Sobczak)

Szanowni Państwo, jesteśmy świadomi, że wiele osób próbuje się z nami skontaktować telefonicznie przez co linia jest bardzo często zajęta. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Uprzejmie informujemy, iż podane podczas rejestracji godziny przyjęć mogą ulec zmianie z uwagi na różny czas trwania wizyt.

Przy rejestracji telefonicznej ze skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL, dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego – w celu dalszej rejestracji).

Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. Na skierowaniu do Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dorosłych powinien znajdować się VIII kod resortowy 1580.

Poradnia czynna:

Poniedziałek
15.30 – 20.00
lek. Dariusz Cetnarowicz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Środa
9.30 – 14.30
lek. Szymon Pogodowski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
16:00-19:00
lek. Marcin Sobczak

Czwartek
9.00 – 10.00
lek. Dariusz Cetnarowicz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Piątek
7.45 – 11.45
15.00 – 18.00
dr hab. med. Bogusław Baczkowski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Marek Gojło
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Kamil Cyganiuk
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Terminy pobrań badań laboratoryjnych uzgadniane są indywidulanie z pielęgniarką poradni.