Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej Oddziału Alergologiczno-Rehabilitacyjnego

Opis oddziału

Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych, leczenia, elementów edukacji i profilaktyki w powikłanych lub/i przedłużających się chorobach układu oddechowego.

Do rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego w warunkach stacjonarnych kwalifikują się dzieci ze schorzeniami:
1. Nawracające zapalenia oskrzeli.
2. Stany po zapaleniach płuc.
3. Następstwa RDS ( zespół zaburzeń oddychania) o różniej etiologii.
4. Astma oskrzelowa.
5. Mukowiscydoza.
6. Zespoły zatokowo- oskrzelowe.
7. Stany po zabiegach torakochirurgicznych.
8. Nawracające schorzenia dróg oddechowych z chorobami współistniejącymi, takimi jak: wady postawy, wady serca, epilepsja.