O nas – Tekst łatwy do czytania

Budynek główny szpitala o kolorze pomarańczowo-białym, z czerwonym dachem. Widać wejście oraz zielony teren przed szpitalem.

To jest budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.
Szpital jest w miejscowości Ameryka, koło Olsztynka.
Dokładny adres to Ameryka 21, 11-015 Olsztynek.
Rejestracja, oddziały i poradnie znajdują się w budynku głównym.

Szpital zajmuje się leczeniem rehabilitacyjnym i alergologicznym dzieci do 18 roku życia.
Zapewniamy całodobową opiekę medyczną na trzech oddziałach:
Rehabilitacyjnym,
Alergologiczno-Rehabilitacyjnym,
Oddziale Całodobowej Opieki nad Dziećmi z opiekunami.
Masz możliwość brania udziału w rehabilitacji również na Oddziale Pobytu Dziennego.
Rehabilitacja ta odbywa się tylko w dzień, nie musisz pozostawać na noc w Szpitalu.

W szpitalu działają poradnie specjalistyczne, gdzie są udzielane porady osobom chorym.
Działają poradnie:

Alergologiczna,
Rehabilitacyjna,
Ortopedyczno-chirurgiczna,
Logopedyczna,
Psychologiczna,
Leczenia uzależnień.

Jeśli chcesz się skontaktować z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce możesz:

Przyjechać do szpitala, aby porozmawiać z pracownikiem od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00- 19.00.
Zadzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00- 19.00 na numer telefonu 89 519 48 23.
Napisać wiadomość na adres poczty elektronicznej: szpital@ameryka.com.pl

W szpitalu działa Szkoła, dzieci mogą brać udział w zajęciach.
W szpitalu i w poradniach pracują lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci.
Szpital i jego pracownicy otrzymali wiele nagród w konkursach.
Szpital jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim, w szpitalu są podjazdy, z których możesz skorzystać aby dostać się do budynku.
W szpitalu są windy.
W części wind są przyciski w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szpitalu są toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikiem szpitala przez aplikację z tłumaczem języka migowego. Aplikacja to taki program komputerowy.