Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Jeżeli pacjent lub jego opiekun chciałby złożyć skargę lub wniosek dotyczący funkcjonowania naszej placówki może to zrobić ustnie lub pisemnie we wszystkie dni robocze.
Zażalenia przyjmuje Zastępca Dyrektora Szpitala ds. lecznictwa. Każda skarga jest odnotowywana w rejestrze skarg i rozpatrywana indywidualnie.
Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania placówki przyjmuje także Dyrektor Szpitala, we wszystkie dni robocze.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
Krystyna Klucewicz
Przyjmuje w dni robocze w godz. 12.00-13.00
Sekretariat Dyrektora
tel.  89 519 48 11

Rzecznik Praw Pacjenta
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
Czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64
Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
Poniedziałek od 9.00 do 18.00
Wtorek – Piątek od 9.00 do 15.00

Sekcja Skarg i Wniosków przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale NFZ
ul. Żołnierska 16, pokój 1B, 10‑561 Olsztyn
Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590