Druki do pobrania

Podanie o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej

Upoważnienie rodzica, opiekuna prawnego

Alergeny reagujące krzyżowo

W związku z wejściem w życie ustawy: „Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce uprzejmie informuje iż opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku gdy pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy wnioskuje po raz pierwszy w żądanym zakresie (z określonego pobytu/wizyty)