Poradnia Psychologiczna w Działdowie/Ośrodek

Obrazek z treścią: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci i Ameryce otwiera w Działdowie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. świadczenia udzielane będą bezpłatnie w ramach umowy z NFZ. Rejestracja będzie odbywała się wyłącznie telefonicznie od dnia 25.03.2024.

Ośrodek mieścić się będzie w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Rejestracja odbywa od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 89 650 11 28 oraz drogą e-mailową: osrodek.dzialdowo@ameryka.com.pl

Ośrodek mieści się w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Do poradni psychologicznej nie jest wymagane skierowanie, a wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

W poradni przyjmowani są pacjenci do 18 r. ż. oraz osoby do 21 r. ż. – po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej.

Oferujemy pomoc dla osób, które m.in.:
• borykają się z problemami emocjonalnymi (obniżony-depresyjny nastrój, wahania nastroju, problem z agresją),
• mają problem z relacjami międzyludzkimi,
• nie potrafią odnaleźć się w środowisku, grupie rówieśniczej,
• nie radzą sobie ze swoimi problemami, lękami, obawami,
• zmagają się z myślami i zachowaniami obsesyjnymi,
• doświadczyły przemocy, sytuacji traumatycznych,
• mają problemy z odżywianiem,
• są uzależnione,
• podejmują szkodliwe dla siebie lub otoczenia aktywności.


Czas pracy poradni:

Poniedziałek:

8.00 – 20.00
mgr Andrzej Czuszyńki – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, psycholog kliniczny
mgr Aldona Kamińska – Psycholog
mgr Anna Nienałtowska – Psycholog
mgr Weronika Karwowska – Psycholog

wtorek:
8.00 – 20.00
mgr Aldona Kamińska – Psycholog
mgr Anna Nienałtowska – Psycholog
mgr Kinga Krogulska – Psychoterapeuta
mgr Martyna Łukaszewska – Terapeuta środowiskowy
mgr Weronika Karwowska – Psycholog

środa:
8.00 – 20.00
mgr Aldona Kamińska – Psycholog
mgr Dagmara Gemechu – Psycholog
mgr Anna Nienałtowska – Psycholog
mgr Kinga Krogulska – Psychoterapeuta
mgr Martyna Łukaszewska – Terapeuta środowiskowy
mgr Weronika Karwowska – Psycholog
mgr Magdalena Gryszpanowicz – Psycholog

czwartek:
8.00 – 20.00
mgr Aldona Kamińska – Psycholog
mgr Anna Nienałtowska – Psycholog
mgr Kinga Krogulska – Psychoterapeuta
mgr Martyna Łukaszewska – Terapeuta środowiskowy
mgr Weronika Karwowska – Psycholog

piątek:
8.00 – 20.00
mgr Aldona Kamińska – Psycholog
mgr Anna Nienałtowska – Psycholog
mgr Kinga Krogulska – Psychoterapeuta
mgr Martyna Łukaszewska – Terapeuta środowiskowy
mgr Wioletta Głódkowska – Superwizor

sobota:
8.00 – 20.00
mgr Andrzej Czuszyńki – Koordynator zespołu psychologów i psychoterapeutów, psycholog kliniczny
mgr Dagmara Gemechu – Psycholog
mgr Kinga Krogulska – Psychoterapeuta
mgr Martyna Łukaszewska – Terapeuta środowiskowy
mgr Wioletta Głódkowska – Superwizor