Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna dla Dzieci mieści się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16.

Rejestracja telefoniczna

Mirosława Wichrowska – 502 141 404

Sylwia Lemańska – 89 519 48 01 (wtorek 12:00 – 16:00, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00)

Przy rejestracji telefonicznej ze skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL, dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego – w celu dalszej rejestracji).

Skierowanie do poradni może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. Na skierowaniu do Poradni Logopedycznej dla Dzieci powinien znajdować się VIII kod resortowy 1617.

W poradni prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń mowy. Usprawniamy funkcje komunikacyjne, sprawność językową, stymulujemy rozwój mowy, korygujemy nieprawidłowości artykulacyjne. Udzielamy wsparcia w zakresie funkcjonowania małych i dużych pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami.

Poradnia czynna:

Poniedziałek

14.00 – 18.00
Sylwia Lemańska
specjalista neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

Środa

14.00 – 18.30
Mirosława Wichrowska
specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu

Czwartek

8.00 – 12.00
Mirosława Wichrowska
specjalista zaburzeń mowy, głosu i słuchu