Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna dla Dzieci mieści się w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 pok. 16.

Nasza kadra logopedów dziecięcych:

Rejestracja telefoniczna w wyznaczone dni robocze i godziny:

Mirosława Wichrowska – 502 141 404

Sylwia Lemańska – wtorek 12:00-16:00, środa, czwartek i piątek 8:00–14:00 – 89 519 48 01

Przy rejestracji telefonicznej ze skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod, numer PESEL, dane adresowe pacjenta oraz numer telefonu.

Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego – w celu dalszej rejestracji).

Skierowanie do poradni logopedycznej może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. Na skierowaniu do Poradni Logopedycznej dla Dzieci powinien znajdować się VIII kod resortowy 1617.

W poradni logopedycznej prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń mowy. Usprawniamy funkcje komunikacyjne, sprawność językową, stymulujemy rozwój mowy, korygujemy nieprawidłowości artykulacyjne. Udzielamy wsparcia w zakresie funkcjonowania małych i dużych pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami.

Poradnia logopedyczna w Olsztynie czynna:

Poniedziałek

14.00 – 18.00
Sylwia Lemańska
neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, oligofrenologopeda

Środa

14.00 – 18.30
Mirosława Wichrowska
logopeda zaburzeń mowy, głosu i słuchu

Czwartek

8.00 – 12.00
Mirosława Wichrowska
logopeda zaburzeń mowy, głosu i słuchu