Osoby ze szczególnymi potrzebami

Tutaj znajduję się link do stron, z których można pobrać darmowe czytniki ekranu.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami? to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Dostępność architektoniczna do budynków świadczących usługi medyczne na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

1.Budynek główny.
Budynek główny składa się z 5 kondygnacji, wejście główne jest od strony południowej wyposażone w drzwi bez progowe, automatycznie otwierane za pomocą czujnika ruchu oraz pochylni dla osób poruszających się na wózkach, tą komunikacją dostajemy się na poziom wyższego parteru. Na poziomie wyższego parteru znajdują dwie windy, które umożliwiają komunikację w budynku głównym jak i na niski parter. Na niski parter można komunikować się także za pomocą platformy dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wejścia na poszczególne kondygnacje czterema klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcze, klatki schodowe spełniają wymagania ochrony p.poż. Korytarze na każdej kondygnacji wolne są od barier architektonicznych, częściowo wyposażone w pochwyty, poręcze. Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają światło przejścia nie mniejsze niż 0,90 m. Na każdej kondygnacji jest co najmniej jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek główny wyposażony jest w informacje wizualną przedstawiającą rozmieszczenie oddziałów. Dodatkowo przy wejściu głównym znajduje się obsługiwany całodobowo punkt informacyjny.
Przed budynkiem głównym znajdują się 4 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

2. Stołówka szpitalna.
Do stołówki szpitalnej, która znajduje się w budynku głównym, można wejść z dwóch stron: z budynku głównego z poziomu dwóch wind oraz główną klatką schodową, a także z poziomu skrzydła północnego klatką schodowa i windą.

3. Skrzydło północne:
Administracja – Poradnia Ortopedyczna – Blok operacyjny – Szkoła
Do Poradni Ortopedycznej, Chirurgii Jednego Dnia, Administracji, Szkoły prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda.
Przed wejściem do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

4. Oddział Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami – Dział Fizjoterapii dla Dzieci – Budynek 26 – 26a.
Wejście bezpośrednio z poziomu terenu przez drzwi bez progowe automatycznie, otwierane za pomocą czujnika ruchu. Na poziomie parteru znajdują się sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z poziomu parteru można wyjść na zewnątrz dwoma wyjściami ewakuacyjnymi.
Budynek składa się z jednego piętra, komunikacja na piętro odbywa się za pomocą windy oraz klatki schodowej wyposażonej w poręcze. Pierwsza kondygnacja – korytarz wolny jest od barier architektonicznych, wyposażony w pochwyty. Poprzez poziomy  istnieje możliwość przejścia do budynku 26a, gdzie znajdują się następne pokoje dla matek z dziećmi. Budynek posiada trzy wyjścia. Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

5. Na każdej kondygnacji budynku znajduje się co najmniej 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

6. Infrastruktura zewnętrzna wyposażona jest w ciągi pieszo jezdne z barierkami dla osób z niepełnosprawnością.

Osoba niesłysząca ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Szpitala w Ameryce z prośbą o udział tłumacza języka migowego podczas świadczeń zdrowotnych.

 

Koordynator dostępności – Krystyna Klucewicz
Adres poczty elektronicznej k.klucewicz@ameryka.com.pl
Numer telefonu 89 519 48 11