Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej prowadzony przez wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą lekarze (rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii), pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi posiadający duże doświadczenie kliniczne.

Oddział prowadzi hospitalizacje głównie dzieci ze schorzeniami:
1. Neurologicznymi – mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
2. Neurochirurgicznymi – stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN i dyskopatiach.
 
Formy pobytu:
1. Pobyt pacjenta bez opiekuna.
2. Pobyt pacjenta z opiekunem – który wymaga stałej obecności rodzica/opiekuna.
Formy usprawniania  w oddziale:
1. Kinezyterapia indywidualna i grupowa.
2. Hydroterapia.
3. Fizykoterapia.
4. Masaż.
5. Terapia psychologiczna.
6. Terapia logopedyczna.
7. Terapia zajęciowa.
 
Baza rehabilitacyjna:
 Kinezyterapia indywidualna – w ramach której stosujemy:
1. Ćwiczenia bierne stymulujące Ośrodkowy Układ Nerwowy (metoda Vojty, NDT).
2. Ćwiczenia utrzymujące ruchomość stawową na szynach CPM (automaty prowadzące ruch pasywny).
3. Trening poprawiający czucie postawy oraz rzutowanie środka ciężkości (urządzenia do ćwiczeń z biofeedback’iem, platformy stabilometryczne i balansowe).
4. Ćwiczenia poprawiające sterowanie równowagą oraz koordynacją ruchową, poprawiające sprawność mięśni antygrawitacyjnych (system szyn z uprzężą do odciążania).
5. Ćwiczenia pionizujące na stole pionizującym oraz w parapodiach statycznych i dynamicznych.
6. Ćwiczenia w odciążeniu z wykorzystaniem Terapii Master, Terapii KID i UGUL.
7. Nauka chodu – przy użyciu podwieszeń sufitowych, torów przeszkód.
 
Masaż leczniczy – wykonywany według różnych metod.
 
Fizykoterapia –dysponujemy urządzeniami do pełnej elektroterapii, laseroterapii, światłoterapii, krioterapii i magnetoterapii.
 
Hydroterapia – posiadamy przeszklony basen rehabilitacyjny o zmiennym poziomie wody, służący do nauki chodu i ćwiczeń w odciążeniu oraz nowoczesne urządzenia do masażu wirowego, perełkowego i podwodnego kończyn i całego ciała.
 
Pobyt w Szpitalu jest bezpłatny – koszty pobytu refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.