Usługi płatne

Poniższy cennik obejmuje;

 1. Wyżywienie:
  a) dla pracowników,
  b) pracowników szkoły,
  c) opiekunów pacjentów,
  d) pacjentów nieubezpieczonych.
 1. Cennik dopłat do noclegów obejmujących przebywanie Przedstawiciela Ustawowego/Opiekuna faktycznego wraz z hospitalizowanym dzieckiem w oddzielnej sali chorych wraz z wyposażeniem – z częściowym zwrotem kosztów przez NFZ.
 2. Dokumentację medyczną i niemedyczną.
 3. Oddział Terapii Ruchowej i Diagnostyki Alergologicznej (pobyt pacjenta obcokrajowca, nieubezpieczonego i jego opiekuna, zabiegi – masaż, zabiegi w kinezyterapii, zabiegi w fizykoterapii, konsultacje, diagnostyka alergologiczna i inne).
 4. Poradnię Chirurgiczną, badanie lekarskie w szpitalu dla pacjentów nieubezpieczonych i ubezpieczonych bez skierowania.
 5. Usługi w Oddziale Ortopedii 1 Dnia dla pacjentów nieubezpieczonych.
 6. Usługi w Oddziale Laryngologii dla pacjentów nieubezpieczonych i ubezpieczonych bez skierowania.
 7. Odbieranie zwłok-usługa zgodnie z umową z firmą zewnętrzną.
 8. Usługi Rtg (odpłatność za wykonie zdjęć rtg dla osób ze skierowaniem z innej placówki, która nie ma podpisanej umowy z tutejszym szpitalem).

Kliknij tutaj aby otworzyć cennik.