Oddział Pobytu Dziennego

Ważne telefony:

Kierownik Oddziału lek. Dorota Michałowska 89 519 48 12
Zastępca Kierownika Oddziału lek. Anna Kondratowicz-Częczek 89 519 48 80
Dyżurka pielęgniarska 89 519 48 16
Gabinet badań lek. Dorota Michałowska 89 519 48 63
Gabinet badań
lek. Anna Kondratowicz-Częczek, lek. Agnieszka Adamiak-Morska  89 519 48 80
Sekretariat medyczny 89 519 48 81

Kadra

Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami lek. Dorota Michałowska specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej Kobieta o rudo brązowych włosach ubrana w czarną bluzkę w kropki i biały fartuch.

Kierownik Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
lek. Dorota Michałowska
specjalista pediatrii, rehabilitacji medycznej i medycyny rodzinnej

Zastępca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami lek. Anna Kondratowicz–Częczek specjalista rehabilitacji medycznej.

Zastępca Kierownika Oddziału Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami
lek. Anna Kondratowicz-Częczek
specjalista rehabilitacji medycznej

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej lek. Agnieszka Adamiak-Morska specjalista rehabilitacji medycznej. Kobieta o blond włosach, ubrana w biały kitel, na szarym tle.

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnych
lek. Agnieszka Adamiak-Morska
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa mgr Justyna Słodownik Specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego. Kobieta w krótkich blond włosach, ubrana w różowy fartuch, na szarym tle.

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Justyna Słodownik
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zastępca pielęgniarki Oddziałowej mgr Urszula Stocka Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego. Kobieta o blond włosach w okularach, ubrana w różowy fartuch, na szarym tle.

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr piel. Urszula Stocka
specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

 
 
Opis Oddziału:
Rehabilitacja w formie pobytu dziennego kierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Pacjenci są objęci fachową opieką medyczną oraz korzystają ze wszystkich zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych. Czas rehabilitacji i rodzaj zabiegów jest indywidualnie dostosowany do pacjenta ze względu na jego problem zdrowotny i możliwości.
W formie pobytu dziennego hospitalizowane są dzieci ze schorzeniami:
1. Ortopedycznymi – wady postawy, skoliozy, inne nabyte i wrodzone deformacje kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, deformacje kończyn,  złamania kręgosłupa, złamania kończyn po zaopatrzeniu ortopedycznym, stany po urazach kostnych i więzadłowych, stany po zabiegach ortopedycznych.
2. Chirurgicznymi – po urazach tkanek miękkich, po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych.
3. Neurologicznymi – mózgowe porażenie dziecięce, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofie mięśniowe, niedowłady kończyn, zespoły korzeniowe, zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
4. Neurochirurgicznymi – stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po urazach rdzenia, stany po uszkodzeniach korzeni i nerwów obwodowych, stany po operacjach OUN, dyskopatia.
5. Reumatologicznymi – młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,  wrodzone i nabyte artropatie, stany podostre upośledzające funkcję narządu ruchu.
6. Układu oddechowego.
 
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jak długo trwa pobyt – minimum 15 dni roboczych.
2. Czy może zmienić się opiekun – tak.
3. Czy zajęcia są w soboty – nie.
4. Postępowanie gdy dziecko zachoruje – przepustka do wyzdrowienia.
 
Ważne sprawy:
1. Obecnie zabiegi są prowadzone bez czasu wolnego. Dziecko jest odprowadzane i zabierane z ćwiczeń przez opiekuna.
 
W ramach pobytu dziennego prowadzona jest rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
 
Zdjęcie przestawia leżące niemowlę, które bawi się drewnianą zabawką. Dziecko podtrzymuje mama. Znajdują się na sali gimnastycznej, w tle widać drabinki do ćwiczeń.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym w wieku od 0 do 7 lat.

Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Jak najwcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń i zaburzeń, odpowiednie leczenie i monitorowanie, wczesne podjęcie rehabilitacji, terapii, wczesne psychopedagogiczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz z  zaburzeniami wieku rozwojowego może w istotny sposób wpłynąć na jakość ich życia i niezależne funkcjonowanie jako osoby dorosłej.

Na czym polega rehabilitacja dzieci?
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji. Liczba, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc rozwój dziecka, dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta oraz możliwości rodziny.

Podczas pobytu w Szpitalu pacjent objęty jest opieką specjalistów z dziedziny rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, pediatrii, psychologii, logopedii.

Stosowane formy terapii:
W zależności od potrzeb pacjenta, stanu jego zdrowia stosujemy różnorodne formy terapii:
1.Kinezyterapia indywidualna – obejmuje ćwiczenia w formie zajęć indywidualnych, prowadzimy usprawnianie i rehabilitację metodami Vojty, NDT, PNF, Kinesiotapingu.
2. Masaż leczniczy – wykonywany wg różnych metod.
3. Fizykoterapia – dysponujemy urządzeniami do pełnej elektroterapii, laseroterapii, światłoterapii, krioterapii oraz magnoterapii.
4.Hydroterapia – posiadamy urządzenia do masażu wirowego, perełkowego i podwodnego kończyn i całego ciała oraz przeszklony basen rehabilitacyjny o zmiennym poziomie wody, służący do nauki chodu i ćwiczeń.

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?
Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Są to przede wszystkim dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci cierpiące z powodu następujących zaburzeń:
1. Zaburzenia rozkładu napięcia mięśniowego.
2. Wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie).
3. Choroby metaboliczne układu nerwowego.
4. Zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego.
5. Zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej).
6. Zespół aberracji chromosomów (np. zespół Downa).
7. Trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN).
8. Zaburzenia integracji sensorycznej.
9. Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
10. Wrodzone wady rozwojowe wielu układów.

Ważne sprawy:
1. Jeden raz w miesiącu rodzic po umówieniu telefonicznym przyjężdża do badania kontrolnego z dzieckiem.
2. Zgłoszenie nieobecności dziecka na ćwiczeniach zgłaszamy telefonicznie.