Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Szanowni Państwo,
informujemy iż od 6 września 2023 roku weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, który zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu.

Więcej na temat Funduszu dowiecie się Państwo na stronie Rzecznika Praw Pacjenta
Kliknij aby dowiedzieć się więcej.