Regulamin porządkowy Oddziału Alergologiczno – Rehabilitacyjnego dla opiekunów przebywających z dziećmi

 1. Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje Rodzic/Opiekun przebywający z nim w Oddziale i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 2. Medyczny nadzór nad pacjentem przebywającym w Oddziale sprawuje pielęgniarka oddziału i lekarz prowadzący, a w godzinach dyżurowych pielęgniarka dyżurna i lekarz dyżurny.
 3. Rodzic/Opiekun dba o punktualne uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach wchodzących w plan leczenia, opieki pielęgniarskiej i programu rehabilitacji w ramach współodpowiedzialności za przebieg i wynik leczenia.
 4. W czasie pobytu w Oddziale pacjent przyjmuje wyłącznie leki zlecone przez lekarza oddziału.
 5. Codzienny obchód pielęgniarski odbywa się rano w godz. 7:00 – 7:15 i wieczorem w godz. 20:00 – 20:15. W razie nieobecności w tym czasie pacjenta w pokoju prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do dyżurki pielęgniarskiej w celu poinformowania o stanie zdrowia dziecka.
 6. Dziecko na placu zabaw może przebywać tylko pod opieką Rodzica/Opiekuna. Na terenie parku kinezyterapeutycznego należy zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z urządzeń zgodnie z instrukcją.
 7. Wyjście na zewnątrz budynku należy bezwzględnie zgłosić w dyżurce pielęgniarek.
 8. Rodzic/Opiekun ma możliwość wykupienia głównych posiłków, które wydawane są w stołówce szpitala w godz.:
 • śniadanie 7.00 – 8.00
 • obiad 12.45 – 13.30
 • kolacja 18.00 – 18.15

Opłaty za posiłki, zgodnie z cennikiem szpitala, można uiścić gotówką, kartą płatniczą w kasie szpitala lub przelewem bankowym (nr konta dostępny w dyżurce pielęgniarek oraz na stronie internetowej szpitala).

 1. Do dyspozycji Rodziców/Opiekunów wydzielono węzeł higieniczno-sanitarny (bryła B, III piętro).
 2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zachowania porządku w pomieszczeniach, z których korzystają (pokój pacjenta, świetlica, pokój socjalny, łazienka).
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 20:30 do 6:30.
 4. W nocy na terenie Oddziału nie mogą przebywać inne osoby niż wyznaczone do opieki nad dzieckiem.
 5. Na terenie Oddziału obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt, zachowywania się w sposób głośny, wulgarny, stwarzający zagrożenie dla innych.