Skierowania do nas

Kliknij aby otworzyć instrukcję prawidłowego odczytywania skierowań.

Przy rejestracji telefonicznej ze skierowania elektronicznego wystarczy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL.
Nie ma konieczności wysyłki e-skierowania drogą listowną (w przypadku chęci wysłania e-skierowania pocztą, prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego  – w celu dalszej rejestracji).
 
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (VIII kod resortowy 2301) to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja/ fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.
Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym kierują:
lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
lekarz POZ  (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych)
lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej
 
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym (VIII kod resortowy 2301)  realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Czas trwania rehabilitacji wynosi 120 dni w roku kalendarzowym.
Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, lekarz POZ.
 
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (VIII kod resortowy 4301) to świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności po:
urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych – którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych powinno być z:   
oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, pediatrycznego, kardiologicznego.
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych z poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
 
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (VIII kod resortowy 4307) to świadczenia przeznaczone dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej dziecięcej, w zależności od stanu zdrowia pacjenta,  wynosi do 12 lub 16 tygodni w roku kalendarzowym.
Skierowanie na rehabilitację neurologiczną dziecięcą powinno być z: poradni neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii,  urazowo-ortopedycznej, rehabilitacyjnej, chirurgii dziecięcej, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii.
 
Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych (VIII kod resortowy 4311) to świadczenie udzielane pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 3 tygodni.
Do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej skierowanie wystawia: poradnia gruźlicy i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej. chirurgii klatki piersiowej
oddział: pulmonologiczny, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologii oraz pediatrycznego (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego).
 
SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA Z GABINETU PRYWATNEGO! 
 
Skierowanie na leczenie szpitalne: chorób alergicznych i schorzeń układu oddechowego wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz leczący bez umowy z NFZ tzw. „prywatnie”).
 
UWAGA:
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.