Jakość

Dlaczego istniejemy?

„Misją naszego szpitala jest umożliwienie pacjentom powrotu do zdrowia i aktywnego życia. Stawiamy na zaangażowaną i fachową kadrę, najnowsze metody diagnostyki, leczenia i terapii oraz przyjazną atmosferę”.

Do czego dążymy?

„Dążymy do osiągnięcia znaczącej pozycji w Polsce w dziedzinie rehabilitacji ruchowej i leczenia chorób alergicznych u dzieci”.

Co jest dla nas najważniejsze?

JAKOŚĆ, ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szpital w Ameryce posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia

Z dumą informujemy, że Szpital w Ameryce po raz kolejny otrzymał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

Zimą 2020r. szpital poddał się przeglądowi akredytacyjnemu, podczas którego zespół wizytatorów przeprowadzał wywiady, przeglądał dokumentację medyczną, weryfikował procedury oraz obserwował bieżącą pracę szpitala. A to wszystko po to, by ocenić sposób funkcjonowania placówki w oparciu o 221 standardów akredytacyjnym.

Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje ona elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług i bezpieczeństwo pacjentów. Wpisuje się w aktualną politykę Unii Europejskiej nakierowaną na bezpieczeństwo pacjentów oraz wdrożenie modelu opieki, który silnie akcentuje włączenie pacjentów w proces diagnostyczno – terapeutyczny.

Akredytacja obowiązuje trzy lata.

 

Polityka Jakości

Polityka Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce sprowadza się do prowadzenia działalności w taki sposób, aby oferowane usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych i międzynarodowych przepisów, a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla Pacjentów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Dla utrzymania i zwiększenia satysfakcji Pacjentów i innych stron zainteresowanych podmiot przyjmuje następujące cele jakościowe:

  1. Oferowane i dostarczane mogą być tylko te usługi, które będą zasługiwały na uznanie, poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.
  2. Wysoki poziom jakości usługi, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi Pacjentów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji działalności jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy przez:

  1. Stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015.
  2. Nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami usług i materiałów.
  3. Systematyczne rozwijanie kwalifikacji personelu.
  4. Komunikowanie oraz uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji.
  5. Planowanie środków i działania tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegania jakimkolwiek niedoskonałościom.
  6. Nieustanne tworzenie odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i personalnych do realizacji powyższej Polityki Jakości i prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zobowiązuje się również do spełnienia wszelkich zastosowanych wymagań.
  7. Identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami, ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia.

Dyrektor jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków wewnętrznego środowiska tak, aby było ono przyjazne dla pacjentów.